Varningstriangel regler

Måste man ha varningstriangel på moped

En varningstriangel används för att varna andra trafikanter att ett fordon står på eller vid vägen. Oavsett vad stoppet beror på ska en triangel placeras ut om hastighetsgränsen är 60 km/h eller högre och det är förbjudet att stanna eller parkera på vägen där bilen står.

Motorstopp i tunnel

 • Varningstriangel ska alltid sättas ut där den högsta tillåtna hastigheten är högre än 50 km/timmen. Lämna Det är inte säkert att vara kvar i bilen eller att vara på vägen. Gå bort från vägen, utanför räcket om det finns ett. Larma Använd professionell hjälp. Ring bilbärgare.


 • Du har fått motorstopp på en väg där man inte får stanna. vad måste du göra

  Varningstriangel ska sättas ut så långt bakom bilen så att andra trafikanter varnas i god tid, ca 50 – meter. Exempel på platser där varningstriangel ska sättas ut: där sikten är skymd på grund av kurva eller backkrön. - på motorväg eller motortrafikled. - i en tunnel eller vägport.

   Motorstopp på motorväg

  Ja, du måste sätta ut en varningstriangel på vägar där hastigheten är 50 km/h och högre. En varningstriangel ska också placeras ut på vägar där sikten är skymd på grund av kurva eller backkrön, även om hastigheten är lägre än så. Det är alltid bäst att vara på den säkra sidan.
 • Motorstopp i tunnel
 • När är du skyldig att snarast flytta bilen vid nödstopp

  Varningstriangel ska också sättas ut om ditt fordon blivit stående i en plankorsning. Du måste då vidta de åtgärder som behövs för att varna andra trafikanter och förare av järnvägståg eller spårvagn. Se till att fordonet snarast flyttas till lämpligare plats.
 • Varningsblinkers regler
 • Varningsblinkers regler

  Varningstriangeln består av tre sidor med reflexer samt en stadig fot. Fordon som befinner sig i nödsituation och måste stanna på en väg där detta är olämpligt måste sätta ut en varningstriangel ett visst avstånd från fordonet. Det kan krävas två varningstrianglar, i båda körfält, om det är skymd sikt och smal väg.

  Måste man sätta ut varningstriangel på 50 väg

   Köp och sälj Säkerhet till bilen enkelt och hållbart på Tradera. Stort utbud av begagnade och oanvända saker på Sveriges största cirkulära marknadsplats.

  När måste man sätta ut varningstriangel

  Övriga regler. Det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terrängen. De får dock köras i terrängen vid jord- och skogsbruk eller då marken är snötäckt och inte riskerar att skadas. Vissa yrken har undantag vid yrkesutövning, t ex veterinär och brandförsvar.
 • varningstriangel regler