Varför kateter efter operation

Svårt att komma igång att kissa efter kateter

Normalt tas katetern bort när operationen är över eller innan du lämnar operationsavdelningen. Man försöker undvika att du ska behöva ha en kateter efter operationen på grund av att detta ökar risken för urinvägsinfektion. Alla patienter som opereras följs upp noga under de första timmarna efter ingreppet.

Kissnödig trots kateter

En kateter i urinblåsan kan behövas av många olika anledningar. Det kan till exempel vara något av följande: Du kan inte kissa själv. Oftast på grund av förstorad prostata eller att urinblåsans muskel är försvagad. Du ska göra en operation. Du vårdas på sjukhus och behöver få mängden urin noga kontrollerad.

  Ta bort kateter

Det finns en liten risk för att få urinrörsförträngning om det blir ett ärr på urinröret efter operationen. Förträngningen kan komma flera år efter operationen.


Suprapubisk kateter

  Ärrförändringar efter operation kan orsaka en förträngning i urinröret som kan leda till total blockering och därmed akut urinstopp Inneliggande kateter som täppts till: Hos män som har en inlagd kateter kan katetern täppas igen med tiden.


Urinvägsinfektion efter operation

Efter operationen spolas urinblåsan ren och du får en kateter insatt. Efter några timmar på uppvakningsavdelningen får du komma tillbaka till vårdavdelningen. Hur länge du får stanna på sjukhuset varierar, ibland kan du åka hem samma dag, annars dagen efter. Innan du får åka hem tas katetern bort och du ska kunna kissa. Provtagning.

Kateter man

Det är vanligt att blodtrycket sjunker när du får bedövning, särskilt vid en operation. I så fall kan du få blodtryckshöjande läkemedel. Klåda. Du kan få läkemedel som lindrar klådan, om du behöver. Skakningar och frossa. Det är vanligt att skaka och huttra timmarna efter att du har fått en ryggbedövning för en operation.


 • Urinretention efter operation

 • Kateter man

 • Urinretention efter operation

 • Efter operationen har man oftast en kateter i urinröret. Katetern brukar få sitta kvar någon dag. De flesta får stanna på sjukhuset tills katetern kan tas bort. Du behöver vara sjukskriven i två till fyra veckor. Biverkningar av TURP. Det är ovanligt att förmågan att få och behålla ståndet försämras efter en TURP-operation.
 • varför kateter efter operation

 • Kvarliggande kateter

  urinledaren under tiden den läker efter en operation. Hur länge kan katetern finnas i kroppen? Man kan inte ha katetern i kroppen hur länge som helst. Behövs en längre behandlingstid måste katetern bytas. Hur länge man kan ha katetern beror på materialet som katetern är gjord av. Vissa katetertyper kan sitta kvar upp till.