Is återvändare skola

Det som nu mer heter

  IS-återvändare arbetar med barn, unga och utsatta i Sverige Expressen har kartlagt ett stort antal personer som befinner sig i Sverige efter att tidigare ha rest för att ansluta till terrorgruppen IS. Flera av dem har i dag tjänster inom vård, förskola och skola. – Helt oacceptabelt, säger skolminister Lotta Edholm till tidningen.

Lärarlösa lektioner, elever som kollar

IS-återvändare fick jobb bland barn och unga. Flera IS-resenärer har fått jobba med barn och ungdomar sedan de återvänt till Sverige. Foto: Hasse Holmberg/TT. IS-återvändare har fått jobb.

Vetenskapsskolan i Göteborg har fått

Expressen granskning av 83 bekräftade IS-återvändare visar att mer än var fjärde – 21 stycken – fått anställning i yrken där de arbetar med barn, unga och utsatta. Totalt har vi kunnat finna 24 IS-återvändare som fått arbete hos offentliga arbetsgivare.


TEMA: Så kan skola,

Fritidsgårdar, förskolor och socialtjänsten. Det är några ställen där så kallade IS-återvändare nu jobbar, enligt en granskning av Expressen. Enligt skolministe.
 • is återvändare skola
  1. En återvändare från kriget

  Ska man straffa eller hjälpa? Debatten om IS-återvändare visar på både rättssystemets och samhällets kluvenhet, enligt juristen Vilhelm Persson, som menar att IS-anhängarnas öde nu ligger i politikernas händer. – Frågan om vad som ska hända med återvändare är svår, delvis för att det rör sig om så pass många individer.
 • När hon sedan återvände

 • När hon sedan återvände

 • I juni kunde Expressen i samarbete med stiftelsen Doku avslöja att minst fyra återvändare från krigets Syrien fått anställning av Vetenskapsskolan i Göteborg vid hemkomsten. Skolinspektionen har startat en utredning av skolan – men redan nu får granskningen konsekvenser.
 • Vetenskapsskolan har upprepade gånger fått kritik

  IS-återvändare har fått jobb med barn och unga i Sverige. I Göteborgs stad uppmärksammas svårigheterna med att sålla bort IS-resenärer som inte dömts för några brott.. Flera IS-återvändare jobbar med barn och unga.


 • Lärarlösa lektioner, elever som kollar
 • IS-återvändare utbildar fortfarande barn på

  IS-återvändare utbildar fortfarande barn på skolan. Fortfarande arbetar det IS-återvändare på Safirskolan (tidigare Vetenskapsskolan). I juni kunde Doku i samarbete med Expressen avslöja att minst fyra återvändare från krigets Syrien fått anställning av Vetenskapsskolan vid hemkomsten. Så sent som i september var fortfarande tre av.