Fri parkering arbetsplats

 • Avdrag parkering jobb
 • Avdrag parkering jobb

 • Om du kör minst dagar och minst mil i tjänsten per år med din privata bil beskattas du inte för att du har fri parkering eller en garageplats vid ditt jobb. Kör du minst 60 dagar och mil i tjänsten per år med din privata bil ska du beskattas för förmån av fri parkering de dagar som bilen inte används i tjänsten.
 • Tjänstebil parkering hemma

  Ladda ner: Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering (pdf kB) Sedan våren finns en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Syftet med skattefriheten är att underlätta för arbetsgivare att erbjuda gratis parkering till dem som under pågående pandemi måste.

  Avdrag parkering skatteverket

  Fritt garage eller fri parkeringsplats för förmånsbil vid arbetsplatsen beskattas inte, om inte arbetsplatsen samtidigt är arbetstagarens bostad. Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen för en anställd med en egen bil är i princip en skattepliktig förmån.


   Fri parkering skylt

  Anställda beskattas inte för fri parkering vid arbetet om det är gratis att parkera på likvärdiga platser i närheten. Anställd som kör mycket i tjänsten med privat bil. Anställda som kör minst dagar och minst mil i tjänsten per år med privat bil beskattas inte för fri parkering eller garageplats vid arbetet.


  Beräkna förmånsbeskattning parkering

  Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen är alltså tillfälligt skattefri (2 § lag om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda). Skattefriheten omfattar parkering som ligger vid eller nära arbetsplatsen.

  Bruttolöneavdrag parkering

  Promemorians förslag: Skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen förlängs till att gälla förmåner som lämnas under perioden 1 januari–31 mars Förmån av fri parkering ska också vara avgiftsfri enligt socialavgifts-lagen, lagen om allmän pensionsavgift och lagen om allmän löneavgift.


 • fri parkering arbetsplats

 • Förmånsbeskattning parkering exempel

  Under våren infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Det infördes också en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 kronor per anställd som en arbetsgivare kan ge till sina anställda.

  Betala parkering på jobbet

   Förmån av fri parkering vid arbetsplatsen kommer att bli skattefri även under hela Inget är ju klart förrän riksdagen har beslutat om den nya lagen förstås, men regeringen har kommit med ett förslag om detta. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj, men de ska gälla retroaktivt under hela