Vad är en individuell tjänstepension

Tjänstepension arbetsgivare

Individuella tjänstepensioner. Individuella tjänstepensioner skiljer sig mot kollektivavtalade på så sätt att de är framförhandlade via din arbetsgivare direkt mot ett försäkringsbolag eller ett förmedlarföretag. Hur mycket som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension beror på vad ni avtalat om. Villkoren i individuella.


Tjänstepension ålder 25

Individuell tjänstepension är en överenskommelse mellan arbetsgivare och dig som anställd när kollektivavtal inte finns eller som ett komplement till kollektivavtalet. Den kan tecknas exempelvis som alternativa tjänstepensionsförmåner för högre lönenivåer eller när en arbetstagare avstår lön för framtida pension.

Hur länge betalar arbetsgivaren in tjänstepension

  Tjänstepension. Tjänstepension är den del av pensionen du får från jobbet. Din tjänstepension kan bestå av kollektivavtalad pension, ofta kallad avtalspension, eller av individuell tjänstepension som styrs av din arbetsgivare.

 • vad är en individuell tjänstepension

  1. Tjänstepension kommunal

  Vi jämför generell information om standardiserade tjänstepensionslösningar utanför kollektivavtalen. Du kan till exempel få svar på om de har en garanti, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras inför utbetalningen. Läs om Individuella tjänstepensioner.

  Tjänstepension hur mycket är normalt

 • Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du alltid tjänstepension. Om du inte har kollektivavtal kan du ändå ha en individuell tjänstepension. Kontrollera med din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Det är arbetsgivaren som betalar in premien för avtals- eller tjänstepensionen.

 • Hur vet jag om arbetsgivaren betalar tjänstepension

  Individuell tjänstepension från jobbet. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kan du ändå få tjänstepension. I detta fall kallas det individuell tjänstepension och det är du och din arbetsgivare som sätter villkoren. Flytta din tjänstepension till oss.


  Se min tjänstepension

  Din tjänstepension kan vara bestämd genom ett kollektivavtal eller så kan du ha en individuell tjänstepension. Kontakta din arbetsgivare för att få veta hur mycket du har intjänat och hur mycket som avsätts om du är osäker. Precis som den allmänna pensionen och eget privat pensionssparande är tjänstepensionen mycket viktig.
 • Tjänstepension hur mycket är normalt

 • Vad är tjänstepension

  Individuell tjänstepension. Om ditt företag erbjuder tjänstepensioner men inte omfattas av kollektivavtal är dina anställdas tjänstepension en individuell sådan. Dessa avtal skiljer sig från de kollektivavtalade på så sätt att de är framförhandlade direkt mot ett pensionsbolag som företaget själva valt. Ingen bestämd andel av lönen.


 • Tjänstepension arbetsgivare