Bokföring vad är

Bokföring fortnox

Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera.

Löpande bokföring

Bokföring innebär att man sammanställer alla utgifter och inkomster som företaget har. Kostnader och intäkter kan bland annat vara pengar, exempelvis att man får betalt för en faktura och gör löneutbetalningar. Det kan också handla om varor, skatter och inventarier. I bokföringen ska alla affärshändelser registreras.

Bokföring for nybörjare

  Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser. Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma standardiserade sätt. Så långt som det är möjligt ska bokföringen ske i datumordning.
 • bokföring vad är
 • Enkel bokföring enskild firma

 • Vad är bokföring? Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.
 • Dubbel bokföring

  Bokföring är en sammanställning över affärshändelser som ett företag har. Alla affärshändelser i ett företag måste bokföras men kraven på hur ofta du måste bokföra beror på vilken typ av affärshändelser det gäller. Affärshändelser inkluderar exempelvis försäljning, inköp, lön och skatt.

 • Enkel bokföring enskild firma
 • Bokföring aktiebolag

  Bokföring av moms i enskild firma följer samma regler som för andra företag. Ingående och utgående moms ska bokföras på respektive konto. Sammanställning av kontona gör du i samband med momsdeklarationen. Skillnaden är när du ska bokföra en momsskuld eller fordran. Skatten i enskild firma är nämligen en privat kostnad.


   Skatteverket bokföring

  Bokföring och bokslut. Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring. Det gäller alltså alla företagsformer. Bokföring har du framför allt för att du ska kunna följa upp verksamheten och styra verksamheten mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten. Bokslutet är en.

  Spara bokföring 10 år

  Vad är en reskontra? En reskontra fungerar som en databas med t ex kunder, leverantörer eller anställda. I en kundreskontra kan du t ex samla uppgifter om kunderna, obetalda och betalda fakturor, returer, påminnelser, mm. En leverantörsreskontra fungerar på motsvarande sätt men gäller naturligtvis leverantörerna.

 • Bokföring aktiebolag