Vad är apportegendom nummer

Vad är apportegendom? Enligt ABL

Betalning av aktiekapitalet genom apport. Apport innebär att någon tecknar aktier i ett aktiebolag med rätt och/eller skyldighet att som betalning för aktien tillskjuta annan egendom än pengar. Den egendom som tillförs kallas apportegendom. Alla typer av egendom som kan redovisas och vara till nytta i bolagets verksamhet och som kan.
 • Fast jag är osäker på
 • Org nr: Risk varning.

  Apportegendom – annan betalning än pengar. En aktieägare kan tillföra andra tillgångar än pengar som betalning för aktier. Tillgångarna kallas då apportegendom. Att skjuta in en apportegendom kan till exempel göras vid uppstart av ett aktiebolag eller vid en nyemission.


   Apportegendomen kan endast bestå

  Vad du borde göra först är alltså att läsa den här sidan på som handlar om apportegendom. Därefter bör du kontakta bolagsverket med eventuella frågor du kan ha kvar, och var inte orolig för att "störa dem", bolagsverket är en statlig myndighet och har en serviceskyldighet.

 • Vad gäller kravet på uppgift
 • Fast jag är osäker på

  Apportegendom är annan egendom än pengar som används som betalning för aktier, ofta som betalning för aktiekapitalet när aktiebolaget bildas. Publicerad: Om någon ska få teckna aktier i bolaget mot att han eller hon skjuter till apportegendom, dvs annan egendom än pengar, måste det framgå av stiftelseurkunden.

  Vad är apportegendom? Nyllinge

  Apportegendom är annan egendom än pengar som tillförs vid en aktiebolagsbildning. [1] Exempel är aktier, varulager, fastighet, fordon, maskiner, patent, uppfinningar. Endast egendom av nytta för bolaget får användas som apportegendom. [2].
 • vad är apportegendom nummer
 • Vad är apportegendom? Aktiekapitalet kan

  Vad är apportegendom? Enligt 2 kap 5 § andra stycket aktiebolagslagen (ABL) ska stiftarna till ett aktiebolag (de framtida ägarna) ange i stiftelseurkunden om en aktie ska kunna tecknas med rätt eller skyldighet att betala för aktien med annan egendom än pengar.

  Om någon del av aktiekapitalet

   Vad är apportegendom? När du startar ett aktiebolag behöver du sätta in ett aktiekapital på minst 50 kr. Aktiekapitalet är oftast kontanter, men det kan även helt eller delvis bestå i andra tillgångar. Apportegendom är samlingsnamnet på sådana tillgångar. Du kan använda olika sorters tillgångar som apportegendom.


  Vad gäller kravet på uppgift

 • Apportegendom är en tillgång som tillförs i samband med att ett nytt aktiebolag (AB) bildas. Det kan vara en materiell tillgång ( maskiner, fastigheter, varulager) eller en immateriell tillgång ( patent eller varumärkesrättigheter). När ett nytt aktiebolag bildas krävs det ett aktiekapital på minst 25 kronor.