Vad är konsekvenserna av anfal idag

Halabja gasattack

Hela insatsen består av 12 personer och Sverige bistår idag med 25 personer. Det främsta uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att bibehålla civilbefolkningens säkerhet. Majoriteten av det svenska bidraget är stationerade på Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif, det finns även ett antal personer som tjänstgör i Kabul.
 • Irak konflikten idag
  1. Hur många kurder finns det i världen

  De ekonomiska följderna av andra världskriget är ofantliga och har påverkat flera av Europas länder ända fram till idag. Uppbyggnadskostnaden efter kriget blev enorm. Efter andra världskrigets slut låg stora delar av den europeiska kontinenten i ruiner och det kostsamma och mödosamma återuppbyggnadsarbetet inleddes.

  Kurder

  18 miljoner människor i Afghanistan är i stort behov av humanitärt bistånd – en situation som bara förvärras när konflikten blir intensivare. Krisen rangordnas på en andra plats på RESCUE:s krisbevakningslista , en global lista över de humanitära kriser som förväntas förvärras mest under det kommande året.

  Irakkriget konsekvenser

  Operation Anfal - folkmordet på kurder Mellan februari och september mördades minst 50 , kanske upp emot eller ännu fler, kurder av Saddam Husseins regim i Irak. Offren bodde alla i byar och mindre städer i norra Irak.


  Irak konflikten idag

 • Fördjupningsarbete: al-Anfal | Folkmord på kurder i Irak | Historia 1b. Ett fördjupningsarbete som undersöker folkmorden på det kurdiska folket i Irak. Förutom att beskriva händelsen så ger eleven även en historisk bakgrund samt drar paralleller till de folkmord som skedde under andra världskriget. Följande frågor besvaras: Vad.


 • Al-anfal

  En lösnings effekter är den avsiktliga verkan som en lösning har, det vill säga de förändringar som en lösning avser att uppnå för att förbättra miljön. Konsekvenser av en lösning kan beskrivas som bieffekter av en lösning, det vill säga förändringar som påverkar olika aktörer och områden utöver effekterna som en lösning.

  Kurdistan

   Konsekvensetiken är del av etiken som anser att det är konsekvenserna av en handling som avgör dess moraliska värde, dvs om den är rätt eller fel. Oavsett typ är grundtanken: ”whether an act is morally right depends only on consequences ”. Den mest kända teorin är utilitarismen. Utilitarismen grundades under talet med.


 • vad är konsekvenserna av anfal idag

 • Är kurdistan ett land

  En del av de strikta regeltolkningarna har ändå lättats sedan talet. Talibanerna har enligt sin egen utsago till exempel ändrat åsikt i fråga om kvinnors rättigheter och rörelsen är.
 • Kurder