Vad ingår i totalt eget kapital

vad ingår i totalt eget kapital
Utöver balansräkningen redovisas en resultaträkning, en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse i en årsredovisning. Balansräkningen består av företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Ett företags tillgångar ska alltid vara balanserade mot företagets skulder och ägarnas investeringar i en balansräkning.