Bokföra grupplivförsäkring enskild firma

 • bokföra grupplivförsäkring enskild firma
 • Olycksfallsförsäkring avdragsgill enskild firma

  Bokföra premier för livförsäkringar och grupplivförsäkringar (bokföring med exempel) Livförsäkringar och grupplivförsäkringar ger ekonomisk ersättning till efterlevande förmånstagare om den försäkrade avlider före en viss ålder.

  Bokföra olycksfallsförsäkring aktiebolag

  Grupplivförsäkring Förmån av fri grupplivförsäkring är skattefri för den anställda och du som arbetsgivare ska inte ta med värdet i underlaget för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Har den anställda däremot fått försäkringen i enskild tjänst med väsentligt förmånligare villkor än vad som gäller för statligt anställda.

  Bokföra olycksfallsförsäkring

  Avdragslexikon för enskild näringsverksamhet (enskild firma) Som enskild näringsidkare får du göra kostnadsavdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar i din verksamhet. Du får däremot aldrig dra av för privata levnadskostnader.

  Bokföra tjänsteolycksfallsförsäkring

  En kostnad för en skattepliktig förmån av olycksfallsförsäkringar bokförs normalt i kontogrupp 75 för anställda och i kontogrupp 69 för delägare som inte är anställda. För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debetering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp

  Bokföra olycksfallsförsäkring konto

   Den beräknade avkastningsskatten på utländska kapitalförsäkringar bokförs som en skatteskuld i kontogrupp 25 och som en finansiell kostnad i kontogrupp
 • Bokföra tgl konto


  1. Bokföra sjukvårdsförsäkring

  Vid första tillfället bokförs hela beloppet, första månadskostnaden och den förutbetalda premien. Låt säga att du har en försäkring med en årspremie på kronor som ska periodiseras under året då kan du bokföra så här. Under de följande 11 månaderna bokför du sedan månadskostnaderna på kronor för vardera period.

  Bokföra trygghetsförsäkring

  De många skattefria förmånerna är en av de klara fördelarna med att som företagare driva sin verksamhet i ett aktiebolag jämfört med enskild firma eller handelsbolag. Värdet av skattefria förmåner kan lätt uppgå till åtskilliga tiotusentals kronor per år. Oftast är kostnader för skattefria förmåner avdragsgilla i bolaget.

  Bokföra tgl konto

 • Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring klassificeras som kapitalförsäkring enligt Inkomstskattelagen, se 58 kap. 2 § IL. Avdragsrätt – Premien är inte avdragsgill. Om premien betalas av arbetsgivare (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) får arbetsgivaren göra avdrag som personalkostnad.