Har rätt till arv

 • Går testamente före arvsrätt
 • Arvsrätt barn
 • har rätt till arv
 • Arvsrätt gifta

  Arvsrätt. Regeringens arbete inom arvsrätten är att se till att lagstiftningen inom området hålls aktuell. Det kan till exempel handla om att implementera EU-lagstiftningen i svensk lag.

  Arvsrätt lag

  Den legala arvsordningen kommer att avgöra var den avlidnes arv hamnar om ett testamente inte skrivits. Bröstarvingar har en orubblig rätt till arv och har alltid rätt till minst sin laglott, som är halva arvslotten. Arvsklasserna följer alltid rakt nedstigande led.

   Kan man utesluta ett barn från arv

  Har min man rätt till mitt arv? Välkommen till Familjens Jurist! Fråga om rätt till arv vid skilsmässa utan äktenskapsförord och utan testamente med särskilda villkor om enskild egendom.

  Arvsrätt syskon

  Har den avlidne skrivit ett testamente är det testamentet som gäller i stället för arvsordningen. Dock finns begränsningar som innebär att den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) alltid har rätt till en del av arvet. Läs mer på sidan om testamente.

  Vem ärver om man inte har barn

   Behöver du biträde i en arvstvist kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Saknar du hemförsäkring kan du ha rätt till rättshjälp. Du betalar då bara en liten del av advokatens kostnad i självrisk eller rättshjälpsavgift. Boutredningsmannens kostnader täcks av dödsboet. Läs gärna mer om finansiering av ditt.

  Hur ärver barn, föräldrar

  Sär­kull­barn har rätt till lika mycket arv som ge­men­sam­ma barn. Det går inte att göra barn arv­lö­sa och alla barn har rätt till minst sin lag­lott. Genom att skriva ett tes­ta­men­te är det möj­ligt att ge mera arv till vissa barn och endast lag­lott till andra barn.

  Går testamente före arvsrätt

 • Är du sambo och har egna barn begränsas dock rätten att genom testamente förfoga över egendom till den del som inte kränker bröstarvingars rätt till laglott, d.v.s. halva arvslotten. Barn till sambor alltid har rätt att vid den först avlidne sambons dödsfall få ut sin laglott vilket motsvarar halva arvslotten.

 • Arvsrätt barn

  Turordningen mellan arvingarna bestäms på samma sätt som vid vanliga arv. Om det finns arvingar i arvsklass I får dessa dela på efterarvet. Arvingarna i andra arvsklassen har då ingen rätt till arv. Om däremot samtliga arvingar i arvsklass I gått bort vid den efterlevandes död får arvingarna i arvsklass II del av arvet.