Energideklaration nya regler

Energideklaration - boverket

  Uppgifter i energideklarationen. Energideklarationen har förändrats vid olika tillfällen. Den 1 januari byttes de tidigare energinivåerna ut till energiklasser i en skala från A till G. Där står A för den lägsta energianvändning en byggnad kan ha, och G för den högsta.

Energideklaration pris

Boverket har bland annat tillsyn över att energideklarationer upprättas men inte över energiexperternas sakkunskap. Här kan du läsa om vad vi och andra aktörer gör och när du vänder dig till vem. Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

 • Energideklaration klasser

 • Energideklaration brf

  Krav på energideklaration enligt lag. Enligt lagen måste alla flerbostadshus och småhus som tillhör en bostadsrättsförening ha en giltig energideklaration. Syftet med ett krav om energideklaration är att bidra till en effektiv energianvändning och bra inomhusmiljö.

   Energideklaration hur ofta

  Alla hyresfastigheter, bostäder eller kommersiella lokaler, ska vara energideklarerade. Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. En energideklaration måste utföras av en certifierad energiexpert och är giltig i tio år.

  Göra energideklaration själv

  Den nya klassningen gäller energideklarationer som görs efter årsskiftet. Precis som tidigare är deklarationerna giltiga i 10 år. Du som har en deklaration enligt den gamla standarden behöver dock inte göra någon ny. Dessa är fortsatt giltig under resten av den aktuella årsperioden.

  Energideklaration fritidshus

  Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver upprätta en energideklaration inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk.

  Energideklaration klasser

 • Dessa regler börjar gälla 25 maj och inspektionerna får ske i samband med att energideklarationen utförs. För byggnader som inte kräver energideklaration men ändå behöver inspekteras gäller samma undantag. Från och med 8 juni får bostadsbolagen även använda egen personal till att utföra energideklarationer.
 • energideklaration nya regler
 • Vad är energideklaration

  Nya regler för matavfallskvarn. Du som har en matavfallskvarn installerad i din villa kan fram till sista december ha det som alternativ till att sortera med hjälp av matavfallspåse och ett matavfallskärl. Men inför årsskiftet behöver du orda hämtning av matavfall. Viktigt: I december fattade regeringen beslut om nya regler.