Kottar som ekorren har ätit på

  Äter ekorrar möss

Låt eleverna gissa vad det är för djur som har ätit på de olika kottarna. Varför tror ni att de olika djuren äter på så olika sätt? Sök fakta kring vilka djur som äter grankottsfrön, både däggdjur och fåglar.


Vilka djur äter tallkottar

Vi skall hjälpa dig att finna ut svaret. Det finns fyra aspiranter, det är hackspetten, korsnäbben, ekorren och skogsmusen. Samtliga fyra är ute efter kottens frö och var du hittar kotten eller hur den ser ut avslöjar vem som mumsat på den.
 • kottar som ekorren har ätit på


 • Kottar fakta

 • Hackspett kottar

  Frön från grankottar är ekorrens viktigaste näringskälla, men den äter också bär, svamp och gröna växtdelar på marken. Som föda duger också nötter och ekollon, som ekorren samlar och gömmer i marken inför vintern. På vintern gräver ekorren en tunnel genom snön till sina matförråd. Svamp lagrar den ofta uppe i trädens.

  Uppätna kottar

 • Enligt Naturhistoriska riksmuseets hemsida, sök på ekorre, behöver ekorren 80 kcal per dag. Det motsvarar frön från grankottar och ekorren skalar en kotte på ca 7 minuter.) Samla så många kottar som en ekorre äter per dag.

 • Mus äter kottar

   Grankottar som ätits på av ekorre. "Gömt" ekollon. Huvudfödan är växtföda, så som barrträdsfrön och -blommor, framförallt granens hanblommor. Den äter också ekollon, nötter, tallbark, svampar, bär och bladlöss. [4] Ekorren lämnar efter sig kottar som är ofullständigt rensade.


  Kottar fakta

  I detta exempel är det tre olika djur som har varit framme och ätit på grankottar. Ekorre, hackspett och skogsmus har grankottar som en del av sin kost, men hur vet man vem av dem som har varit framme och ätit av grankottarna? Utforska spåren efter hackspetten, ekorren och skogsmusen. Hackspetten är den slarvigaste av dessa tre djur.


 • Uppätna kottar
 • Skogsmus kotte

  Grankottarna avslöjar skogens ätare - Förmiddag i P4 Kronoberg | Sveriges Radio. Fågel, mus, ekorre eller bladlus - kottresterna ger svaret. Foto: Emma Kvennberg/Sveriges Radio.

  Ekorre äter kotte

  Idag pratade vi Ekorre och kottmat på Knoppskolan. Första stoppet är alltid Ekorrens gran och vi spanar alltid efter både en ekorre och kottar. Men någon skuttande ekorre har vi aldrig sett, däremot kottar. Så idag tittade vi på hur kotten som ekorren har ätit på ser ut.