Ölands alvaret

Alvaret öland karta

Stora Alvaret (Swedish: [ˈstûːra ˈâlːvarɛt]; "the Great Alvar") is an alvar, a barren limestone terrace, in the southern half of the island of Öland, Sweden. Stora Alvaret is a dagger shaped expanse almost 40 kilometres (25 mi) long and about 10 kilometres (6 mi) at the widest north end.


Alvaret gotland

Vy över Stora alvaret. Stora Alvaret (även Alvaret [1]) är ett 37 kilometer långt och 15 kilometer brett område med alvarmark på de södra delarna av den svenska ön Öland i Östersjön. [2] Området utgör med sina [3] – [4] kvadratkilometer en femtedel av hela öns yta.
 • Lilla alvaret

  1. Alvaret i det hela

  Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stora alvaret bildar tillsammans världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. På Öland har det bedrivits jordbruk i tusentals år. På grund av de speciella förutsättningarna går bara en del av ön att odla på.


  Allvaret

  Es ist etwa 40 km lang und 10 km breit und nimmt auf einer Fläche von etwa Hektar ( km²) den gesamten inneren südlichen Teil Ölands und damit etwa ein Viertel der Insel ein. Durch das Stora Alvaret führen drei west-ost verlaufende Straßen. Zwischen Kastlösa und Skärlöv durchquerte zeitweise eine Eisenbahnstrecke das Alvar.

  Vad är stora alvaret för en plats

  Measuring km north to south and just 16 km at its widest point, Öland’s uniqueness starts with the ground beneath your feet. The shallow, exposed limestone bedrock has over the centuries given rise to alvars – open, dry heaths, the largest of which is ‘Stora Alvaret’ (the Great Alvar).

  Växer på alvaret 3 bokstäver

  Stora Alvaret är med sina 26 hektar ett av världens största alvar. Under tusentals år har Stora Alvaret fungerat som byarnas gemensamma betesmark och vedförråd. På alvaret finns rikligt med förhistoriska gravar, fornborgar och husgrunder.

  Alvaret buske korsord

   Stora Alvaret means "the Great Alvar" is a limestone barren plain and is the typical agricultural landscape of Southern Öland (the long and narrow island in the South-East of Sweden, in front of the city of Kalmar). For its particular ecosystem, Stora Alvaret has been designated as a World Heritage Site by UNESCO.
 • ölands alvaret
 • Lilla alvaret

 • Stora alvaret är som del av Södra Ölands odlingslandskap med på Unescos lista över världsarv sedan år , och är ovanligt stor. Från Räpplinge och Lindby i norr ner till Lenstad vid Stora alvaret i söder sträcker sig ett bälte av lövskog, till stor del ädellövskog, kallat Mittlandsskogen som är det största sammanhängande.