Jag vill bryta benet

 • Brutet ben läkningstid
 • Bula på skenbenet

  Brutet underben. I underbenet finns både skenbenet och vadbenet. Du kan få ett benbrott i underbenet om du till exempel får ett hårt slag eller om du ramlar samtidigt som underbenet vrids. Den behandling du får varierar beroende på hur skadan ser ut, men brukar bestå av gipsning eller operation.

  Spricka i underbenet symtom

  Benbrott i handled och underarm. Den vanligaste orsaken till att man bryter handleden eller underarmen är att man halkar eller snubblar och tar emot sig med handen. Skadan läker oftast efter några veckor med gips, men en del kan behöva opereras.


 • jag vill bryta benet
 • Bula på smalbenet efter smäll

  Du kan bryta ben i fingrarna om du faller och tar emot med handen eller slår den mot något hårt. Sådana benbrott gör ont, men brukar läka utan någon särskild behandling. Det är däremot viktigt att rätta till ett finger som har gått ur led.


  Spricka i foten symtom

  Fraktur. Det krävs mycket kraft för att bryta ett friskt ben, och en sådan skada är mycket smärtsam. Barn får oftare bristningar än brott, eftersom deras benvävnad är mer elastisk. Här har vi samlat information om olika typer av frakturer.

  Brutet ben läkningstid

 • Olyckliga fall kan leda till att de bryts, men hur växer egentligen ett ben ihop igen? Trots att benvävnaden är fyra gånger starkare än betong, så råkar de flesta människor ut för en olycka som leder till ett eller flera brutna ben under sin livstid.

 • Brutet ben rehabilitering

  Ett vanligt sätt att bryta båtbenet är att ramla och ta emot sig med handen. Läkningen kan ta lång tid, men det blir oftast helt bra till slut. Ett båtbensbrott gör oftast inte lika ont som ett handledsbrott. Därför kan det också vara svårare för läkaren att upptäcka.

  Brutet ben i foten läkningstid

   Brutet lårben hos barn. Barn kan bryta lårbenet till exempel vid en trafikolycka, vid fall från en höjd eller när de cyklar, rider eller åker slalom. Barn som har brutit lårbenet gipsas sällan, utan opereras eller får ligga med benet i en specialställning tills skelettet har läkt.


   Spricka i smalbenet 1177

  Vilka skador kan leda till skadeersättning? Permanenta besvär och skador behöver kunna härledas till ett specifikt olycksfall. Att halka och bryta benet är ett sådant exempel. Kontakta oss på Insurello så hjälper vi dig få rätt ersättning om du har skadat dig.