Boverket rapport renoveringar

 • I den här rapporten undersöker


 • Och med förslag på en

  Boverket 1 Sammanfattning Boverkets rapport omfattar tre särskilda analyser kopplade till ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden: • Övergripande om strategier för renovering. • Förutsättningar för långsiktig förvaltning samt genomförandet av renoveringar och energieffektiviserande åtgärder.


  I den här rapporten undersöker

 • Boverket Förord Boverket fick i juli i uppdrag av regeringen att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden. Den här delrapporten omfattar Boverkets utvärdering av det avvecklade stödet och innehåller förbättringsförslag inför utformningen av ett nytt.


 • I rapporten talas det om

  Uppdraget S//PBB ger Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera flyttmönster för hushåll i olika boende- och upplåtelseformer i samband med omfattande renoveringar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas socialt och ekonomiskt utsatta hushåll. Även regionala skillnader ska uppmärksammas.

  Boverket fick i juli i

  flyttningarna som uppstår till följd av renoveringar bidrar till segregationen. Rapporten är Boverkets svar på regeringsuppdrag S//PBB som innebär att: Boverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera flyttmönster för hushåll i samband med omfattande renoveringar.


  Boverkets uppdrag har varit att

  I maj fick Boverket i uppdrag av regeringen att utreda om det så kallade detaljplanekravet och bestämmelserna om miljöbedömningar i plan- och bygglagen bör begränsas för projekt som omfattar totalförsvarets intressen. Den här rapporten är Boverkets slutrapportering till regeringen.

  Rapporten finns i pdf-format

   I januari beslutade regeringen att ge Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen (), plan- och byggförordningen () samt anslutande författningar. Boverket har tolkat anslutande författningar som sådana lagar och förordningar som.

  Boverket och Energimyndigheten har tagit fram

  Boverket och Energimyndigheten Sammanfattning Boverket och Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att ta fram förslag till en långsiktig renoveringsstrategi för det nationella byggnadsbeståndet. Rapporten är ett underlag till Regeringens svar på artikel 2a i direktivet om byggnaders energiprestanda. Underlag för.

   Dokumentet innehåller bland annat en

  PDF | On Jan 1, , Liane Thuvander and others published Renoveringsbarometern: Omfattning och karaktär av renoveringar i bostadshus | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate.
 • boverket rapport renoveringar