Köra moped på cykelbana straff

Köra mot färdriktning böter

De mopeder som tillåts på cykelbana får inte köra fortare än 30 km/tim. Jag förstår din oro, speciellt som många mopeder är trimmade och körs fortare. Det vore dock sämre för trafiksäkerheten totalt sett om mopederna inte skulle få köra på cykelbanorna. Detta är skälet till att det är tillåtet. Hjälpte denna information dig?.
 • Böter köra över heldraget


 • Stopplikt böter

  Att köra ett motorfordon på gång- och cykelbana utgör brott mot 2 kap. 2 § och 3 kap. 6 § Trafikförordingen, se Enligt 14 kap. 3 § samma lag straffas detta med penningböter. Hur många dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är. Dagsböternas storlek beror på din inkomst.

  Köra mot enkelriktat straff

  Moped klass 1 på cykelbanan by Tomas Samuelsson | posted in: Cykel, Moped, Trafikbrott 0 Moped klass 1 på cykelbana Gång- och cykelbanorna på båda sidor av Skurubron används regelmässigt av dem som kör moped klass 1. Så har det varit i flera år och så kommer det säkert att fortsätta ända tills nya bron blir klar.

  Böter trasig blinkers

  På en gångbana får du aldrig köra moped. På en cykelbana får du köra med tvåhjulig moped klass 2, om det finns tillräckligt med plats kan du även få köra en trehjulig moped klass 2. tvåhjulig moped ska använda cykelbana om det finns, annars vägren eller körbana. får köra i cykelfält och körfält för fordon i linjetrafik.


  Böter köra över heldraget

 • Om det inte är tillåtet att köra moped på cykelbanan, så anges detta på en tilläggstavla. Cyklister över 15 år får, om särskild försiktighet iakttas, istället cykla på körbanan om hastighetsbegränsningen är max 50 km/tim och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

  1. Moped klass 2

  Om det inte är tillåtet att köra moped på cykelbanan, så anges detta på en tilläggstavla. Cykla i trafiken Här har vi samlat regler för hur du cyklar säkert i korsningar och cirkulationsplatser, samt över gatan på passager och överfarter. Skjutsa och lasta.

  Moped klass 1

  • Du får inte köra elsparkcykel på trottoaren eftersom den räknas som ett fordon. Läs mer här. • Om elsparkcykeln går fortare än 20 km/h eller har starkare elmotor än watt räknas den som moped klass 2. • Om elsparkcykeln går fortare än 25 km/h eller har starkare elmotor än watt räknas den som moped klass 1. Foto: Lime.

  Trafikbrott böter

   I dessa äldre mopeders typintyg står det klass I om vikten är över 60 kg, eller om den har fler än 2 växlar. Men enligt de nya reglerna tillhör mopeden ändå klass II och får exempelvis köras på cykelbanorna och det krävs inte något AM-körkort. Nationella typintyg för svenska mopeder fick utfärdas fram till och med den
 • köra moped på cykelbana straff