Hur kan man påverka i samhället när man blir gmammal

Livet i sverige

Vårt samhälle och nära omgivning. Vår psykiska hälsa påverkas på flera sätt av hur samhället är utformat och hur det i sin tur påverkar oss som individer. Det handlar om under vilka förhållanden som vi föds, lever och växer, arbetar och åldras.


  Om sverige

Sök upp en organisation som jobbar för det du tror på och bli aktivist eller volontär. Många organisationer är beroende av att människor engagerar sig ideellt för att skapa förändring. Det kan vara allt från att jobba med läxhjälp, samla in signaturer till upprop till att sitta i styrelsen för din favoritorganisation.
 • Gammal man är och


 • Åldersdiskriminering

  Det handlar om våra kontakter till andra personer, vår samhörighet med olika grupper och ett aktivt deltagande i samhället i stort. Social hälsa har ett samband med den psykiska hälsan där man ser över både hur en person fungerar i sina nära relationer och hur närvarande och deltagande personen är på en arbetsplats.

 • hur kan man påverka i samhället när man blir gmammal

 • Hur kan man påverka samhället

  Extremistgrupper försöker förändra samhället men gör det utanför demokratins ramar. De använder olagliga medel som till exempel våld. Här får du reda på mer om hur du, med hjälp av demokratin, kan förändra i ditt område, ditt land eller kanske till och med världen.

  Att åldras

  Hur du mår påverkas till stor del av hur du lever ditt liv, hur dina nära relationer fungerar och vilka situationer du befinner dig i. Att till exempel utsättas för hög stress under lång tid utan tillräcklig återhämtning leder ofta till utmattning.

  Ålderism

   narkotikamissbruk har en direkt inverkan på hur framgångsrik man är i att lyckas lämna ett kriminellt liv bakom sig. Missbruket tar ett så pass stort fokus av livet att frågor som boende och livskvalitet blev sekundärt. Man levde för att få sin nästa ”hit” och om man inte hade tillgång till.

  När man sedan blir gammal

  Här går vi igenom några negativa effekter våldsbejakande extremism har på samhället: Hot mot folkvalda och personer som arbetar för demokratin. Får vissa människor att inte ses som människor. Använder demokratiska medel för att inskränka på demokratin. Skadegörelse. Sprider propaganda och misstro. Terrorattentat och våldsdåd.

  Gammal man är och

 • Finns det andra sätt att påverka samhället i en demokrati, än att rösta när det är val? Ja, även om Carol inte får rösta själv, så kan hon försöka påverka andra, som i sin tur kan avskaffa lagen. Carol skriver ett brev, till alla som sitter i öns Riksdag – parlamentet – där hon förklarar varför hon tycker lagen är dålig.