Protein hö häst

  Höanalys bra värden

Energi & protein. En tumregel är att ju tidigare du skördar desto högre energi och protein är det i fodret. Olika hästar har olika energi- och proteinbehov och därför är det svårt att ange optimala värden. I tabellen nedan redovisas några riktvärden.

Råprotein häst

Om hästen äter hö, som har en ts-halt på 84 % blir det alltså: 5 kg ts /(84/) = 5,95 kg hö, dvs med avrundning blir det ca 6 kg hö. Eftersom hösilage och ensilage har lägre ts-halt (innehåller mer vatten) än hö, måste hästen äta fler kg av fodret för att få sig samma mängd ts.

Hö analys granngården

  Hästens proteinbehov. Växande unghästar, högdräktiga ston och digivande ston har ett högre proteinbehov än vuxna hästar som inte är dräktiga eller digivande. Det beror på att de skall ansätta eller bygga upp något, en växande kropp eller mjölk, vilket gör att det behövs byggstenar. Det är proteinet som är byggstenarna.

Hur mycket smältbart råprotein till häst

 • Jag har fått mitt hö analyserat inför hösten och undrar över proteinnivån. Alla variabler ligger inom rekommenderade värden, utom proteinet som är det dubbla. Kan jag över huvud taget ge höet till mina hästar och hur ska jag i så fall tänka när jag sätter foderstaterna?.
 • Hö analys häst

  Detta dagliga energibehov används också för att räkna ut hästens dagliga behov av protein, som för vuxna hästar är 6 g smältbart råprotein för varje MJ. Behöver den vuxna hästen till exempel 55 MJ per dygn, så behöver den 55 MJ x 6 g smb rp = g smb rp per dygn, för att täcka sitt underhållsbehov.

  Eurofins hö analys

  Man räknar med att en häst behöver 1,2 kilo hö/ kilo vikt. Det betyder att en häst som väger kilo bör få minst 6 kilo hö - detta är en minimirekommendation, för att hästen ska kunna täcka sitt behov av stråfoder. För att tillgodose övrigt näringsbehov behövs oftast mer. Hösilage är konserverat, inplastat gräs som.


 • Hur mycket smältbart råprotein till häst
 • Grovfoderanalys till häst

  Det betyder, at ældre heste har et daglig vedligeholdelsesbehov på gram protein. Desuden er Pavo FibreBeet (11% protein) meget velegnet som et supplement eller treat. Pavo FibreBeet er den ideelle løsning til heste der mangler muskulatur og/ eller tynde heste. På grund af dets fiberrige indhold passer den ind i enhver foderplan.

 • protein hö häst


 • Agrilab hö analys

  Vi har även ett prisvärt utbud av spån, hö, halm och stängselutrustning. Det finns även vitaminer och mineraler och slickstenar til både häst nöt och får. Alla hästar: travhästar, ridhästar, sällskapshästar och andra tävlingshästar oavsett arbetsmängd behöver tillskott av vitaminer och mineraler.