Fiske med nät västkusten

Fiska med nät i havet

Vid fiske med nät finns regler för maskstorlekar. Allmänt och enskilt vatten. Genom lagen om gräns mot allmänt vattenområde delas vatten upp i två grupper; allmänt och enskilt vatten. Denna uppdelning är av grundläggande betydelse för rätten att fiska.

  Regler nätfiske östersjön

Fisket med passiva redskap i Kattegatt och Skagerrak är koncentrerat nära kusten i Bohuslän, men sker även ute till havs i Kattegatt och norr om Danmark i Skagerrak. De redskap som definierar fisket är nät (garn), långrev, ryssjor och tinor. Kräftfiske med bur är undantaget i detta fiske.

 • Länsstyrelsen fiskeregler
 • fiske med nät västkusten


 • Länsstyrelsen fiskeregler

 • Nätfiske får endast ske på allmänt vatten med maximalt meter nät i de fyra största sjöarna och meter i Storsjön. Dispens kan ges till yrkesmässigt fiske. Detaljerade bestämmelser för nätfisket i de stora sjöarna gäller, både med avseende på säsong, djup och maskstorlek.
 • Fiskeregler östersjön

  Maskstorlekar vid nätfiske. Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät. Här nedan hittar ni information på vilken maskstorlek som är tillåten för respektive fiskart. Observera att det finns särskilda bestämmelser för maskstorlekar vid fiske på grundare vatten än tre meter och i.

  Fiska med nät insjö

  Sökning och zoomning med mus. Genom att trycka ner CTRL och klicka och dra med musen så kan du specificera ett eget område att söka efter fiskeregler i. När du släpper musknappen så påbörjas din sökning. Sökningen görs över ett kvadratiskt område, så om lådan du ritar inte är kvadratisk så kommer den anpassas till en.


  Fiske med nät regler

  Nya regler för nätfiske på grunt vatten efter väst- och sydkusten. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat ändra reglerna för nätfiske på grunt vatten från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. Fiske med nät tillåts endast under en del av året.


  Fiskeregler västkusten

   Det finns flera saker att överväga innan du åker ut med båten för att lägga i nätet. Val av nät för fisketyp: Börja med att identifiera vilken typ av fisk du är ute efter. Sättgarn är effektiva för fisk som rör sig nära botten, medan drivgarn är mer lämpliga för arter som simmar nära ytan. Varje typ av fisk kräver en.


  Nätfiske regler västerbotten

  Fiske efter lax och öring med drivnät och förank­rade flytnät är förbjudet inom kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt. Inom vattenområden med större djup än 3 meter enligt gällande sjökort är fiske efter lax med nät förbjudet. På grundare vatten än 3 meter gäller särskilda regler för nätfiske.