Vad menas med lungkretsloppet

  Vad är lilla kretsloppet

Lilla kretsloppet kallas även lungkretsloppet. Hjärtats högra kammare pumpar blodet till lungorna genom lungartärerna. I lungorna tar blodet upp syre och gör sig samtidigt av med koldioxid. Det syresatta blodet förs tillbaka till hjärtats vänstra förmak genom lungvenerna.


Stora kretsloppet

 • Lilla kretsloppet. Lilla blodomloppet, även lungkretsloppet, är den del av hjärt- och kärlsystemet där gasutbytet i blodet sker. Stora blodomloppet förser i kroppen med syre och näring. Lilla blodomloppet går mellan hjärtat och lungorna.
 • vad menas med lungkretsloppet
 • Vad är kapillärer

  Blodet som ska syresättas passerar lungorna genom "lilla kretsloppet". Syrefattigt blod med hög koldioxidhalt pumpas ut från höger hjärtkammare in i lungartären som följer luftrörens förgreningar ut mot lungkapillärerna kring alveolerna. Där avger blodet koldioxiden och tar upp syre från inandningsluften.

  Hur fungerar hjärtat

  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som karakteriseras av försämrat flöde (obstruktion) i luftvägarna. [ 1] Obstruktionen orsakas av en kombination av inflammation i luftvägarna (bronkiolit) och förstörd lungvävnad (lungemfysem), där respektive komponent är olika framträdande hos olika personer.

  Hjärtats delar

  Lungartär: MAP = 15mmHg till skillnad från i aorta där MAP = 95mmHg. - Flödet är 5l/min. - Anledningen till att trycket ändå är så lågt är att resistensen i lungkretsloppet är så låg. Lungkapillärer: Har låg resistens pga stor sammanlagd yta – det finns så extremt mycket kapillärer i lungan.


 • Stora kretsloppet
 • Vad är artärer

  Vad menas med Vattusot? Enligt Svenska sjukdomsnamn i gångna tider är vattusot/vattensot samma sak som det som idag kallas vattensvullnad eller ödem. Vilket innebär överflödig, sjuklig ansamling av vätska i kroppen. Vad kallades blodförgiftning förr? Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förr kallades för blodförgiftning.

  Vad gör lilla kretsloppet

  Lungartär: MAP = 15mmHg till skillnad från i aorta där MAP = 95mmHg. - Flödet är 5l/min. - Anledningen till att trycket ändå är så lågt är att resistensen i lungkretsloppet är så låg. Lungkapillärer: Har låg resistens pga stor sammanlagd yta – det finns så extremt mycket kapillärer i lungan. - Om CO (cardiac output.


  Vad är vener

   Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Respirationssytemet består av, Trachea (luftstrupe) är uppbyggd av hästskoformade broskringar, vad har det för fysiologisk betydelse?, Redogör för vad som sker med luften vid passagen genom luftvägarna och ned till alveolerna. and more.