Vad menas med mönsterpassning rak

 • Rak mönsterpassning åtgång
 • Förskjuten mönsterpassning tapet

  Vad innebär mönsterpassning? Rak passning. Varje våd skall passas in med den föregående i precis rätt position. Håll vådens överkant i nivå med taklisten och skjut långsamt uppåt tills mönsterbilden passar ihop med den föregående våden.

  Mönsterpassning tapet 53 cm

  Rak passning Vid rak mönsterpassning ska varje våd passas in med den föregående i precis rätt position. Håll vådens överkant i nivå med taklisten och skjut långsamt uppåt tills mönsterbilden passar ihop med den föregående våden.


   Mönsterpassning tapet beräkna

  Rak passning. Innebär att överkanten i varje våd ska ha samma position som föregående våd, så att mönstret passar jämte varann. Höjden på mönsterrapporten, det vill säga det område av ett mönster som sedan upprepas, ser du på varje rulle. Ingen passning.
 • vad menas med mönsterpassning rak
 • Tapetsera mönsterpassning hörn

  Rak mönsterpassning Vid rak mönsterpassning skärs våderna till så att mönstret hamnar på samma nivå, alltså utan förskjutning. Siffran (till exempel 50) visar att mönstret upprepas vid 50cm. Mönsterhöjden är alltså 50cm.


  Rak mönsterpassning åtgång

  Vad är mönsterpass? Mönsterpassning är hur man matchar våderna med varandra för att mönstret ska passa. Ett tapetmönster är alltid återkommande det vill säga mönstret upprepar sig längs hela tapetrullen. Så när man skapar ett tapetmönster ritar man ofta i 53 cm x 53 cm sektioner.

  Mönsterpassning tapet 64/32

 • Innan du påbörjar din tapetsering är det viktigt att du tar reda på vad din tapet har för mönsterpassning. Detta ser du tapetrullens etikett. Här förklarar vi hur du tapetserar med rak-, fri- och förskjuten mönsterpassning.


 • Mönsterpassning tapet 64 cm

   Rak passning. Innebär att överkanten i varje våd ska ha samma position som föregående våd, så att mönstret passar jämte varann. Höjden på mönsterrapporten, det vill säga det område av ett mönster som sedan upprepas, ser du på varje rulle. Ingen passning. Här behöver du inte ta hänsyn till höjd, position eller mönster. Sätt.


 • Mönsterpassning tapet 64/32

 • Mönsterpassning tapet symbol

  Rak mönsterpass. Rak mönsterpass är när mönstret matchar över hela vidden på tapeten. Alltså när samma mönster upprepas hela tiden, ofta med täta mellanrum. Vid rak mönsterpassning ska alla våder skäras likadant. Lägg mönster mot mönster och skär till våderna lika.