Momssats levande djur

  Moms på tjänster

levande djur, med undantag för ostron och skaldjur som säljs levande som livsmedel; tobak och tobaksprodukter; läkemedel. Om läkemedlet lämnas ut mot recept eller om du säljer till sjukhus kan det vara momsfritt. restsubstanser och främmande ämnen.


Moms restaurang

Exempel: bokföra inköp av djur (materiell anläggningstillgång) En redovisningsenhet har anskaffat djur för SEK inklusive moms som klassificeras som en materiell anläggningstillgång. Momsen är 50 SEK och varuvärdet är SEK.


Moms hotell

Försäljning av levande djur är det annars 25% moms på. Fisk som säljs för utplantering (för att, får man anta, ätas upp senare) räknas inte som livsmedel. Inte förrän den fiskats upp igen och tagits av daga.

Moms på mat

 • Jordbruksprodukter utvinns från biologiska tillgångar såsom levande växter och levande djur genom exempelvis skörd, mjölkning, skogsavverkning och slakt. Jordbruksprodukter är exempelvis spannmål, potatis, mjölk, ägg, trä och kött. Klassificering.


 • Moms taxi

  Den 1 maj i år trädde en ny konsumentköplag, KKL, () i kraft. Köp av levande djur har fått särregler. Här förklarar juristen Helena Striwing varför och vad särreglerna innebär. Avsikten med KKL är att följderna av fel i vara ska fördelas mellan näringsidkare och konsument.

  Skatteverket moms

  Import av levande djur och djur­produkter kan innebära en smitt­risk. Du kan behöva fler tillstånd än CITES-tillstånd för att få importera levande djur eller djur­produkter. Det beror på att det finns en risk för spridning av smitt­samma sjukdomar vid import från ett land utanför EU.

 • Moms taxi

 • Moms på mat
 • momssats levande djur
 • Momssatser

  Det gäller levande djur, med undantag för ostron och skaldjur som säljs levande som livsmedel (även naturläkemedel), kosmetika, tobak och tobaksprodukter restsubstanser och främmande ämnen. Med hänvisning till ovanstående vore det oerhört intressant att genom en utredning studera om en högre momssats på godis och läsk skulle.

  Moms på alkohol

   Om du ska börja tillverka foder ska du anmäla dig som foderleverantör hos Jordbruksverket. Det ska du göra senast 15 dagar innan du planerar att starta din verksamhet. Om vi behöver besiktiga och godkänna din anläggning bör din anläggning vara klar för kontroll inom tre månader från det att du har skickat in din anmälan.