Spår av hjort

 • Rådjur spillning
 • Spillning vilda djur

  Från mitten av juni börjar hornen se färdiga ut på de vuxna hjortarna och från mitten av juli fejar hjortarna bort basthuden. Även här är det i regel de äldre och större hjortarna som är tidigast. De yngsta, d.v.s. spetshjortarna, fejar oftast inte förrän under brunsten i september. Kronhjort. Foto: Sten Christoffersson. Spår och.

  Björn spillning

   Spåravtrycken av klövarna är de minsta av de svenska hjortdjurens. De är utpräglat spetsiga, fyra till sju cm långa och cirka en cm på bredaste stället. Ofta syns också avtryck av de två lättklövarna (som sitter längre upp på foten) bakom de större klövavtrycken.

  Identifiera spillning

  Det gör att dovhjorten till storleken placerar sig mellan rådjuret och vitsvanshjorten, vilket avsevärt försvårar identifieringen av spåren. Svårigheterna att identifiera spåren är inte begränsade endast till områden med dovhjort, utan gör att också identifieringen av rådjurs- och vitsvansspår blir mycket svårare.

  Älg spillning

  På den här sidan presenteras spår och spillning efter klövdjur. Det kan ibland vara svårt att skilja på spår från olika klövdjursarter, och vid artbedömningen är det bra att känna till vilka arter som överhuvudtaget förekommer på området.

  Dovhjort

  Artkännedommaterialer. /. Spår och spillning av vilt. /. Spår och spillning efter hjortdjur, vildsvin och mufflon. /. Vildsvinets spår och spillning. Vildsvinet har en mycket kraftig kroppsbyggnad. Galtarna kan väga kg, och honorna kan väga upp till kg.
 • spår av hjort

  1. Spillning vildsvin

  Kalops af Hjort. Sjöberg Singstock (). Det är i synnerhet under morgnar och aftnar samt vid kall väderlek, som man får höra hjorten bröla. Hahr HbJäg. (); jfr HJORT-SKRI. 4Brehm 2: 12 (). — jfr AXIS-, DAM-, DOV-, GAFFEL-, HANN-, KAPITAL-, KRON-, MYSK-, PAMPAS-, SIKA-, SKOVEL-, SPETS-, UNG-, VIRGINIA-, ÄDEL-HJORT m.

  Vildsvin spår

  Kronhjort i djurparken. Hanhjorten (hjorten) når en längd av till cm från nosen till svansroten; svansens längd är ytterligare cirka 15 cm. Mankhöjden över bogen uppgår till mellan och cm. Levandevikt för normalhjorten är cirka kg men kan uppgå till kg. Honan (hinden) är betydligt mindre.

 • Dovhjort


 • Rådjur spillning

 • Rådjurets spår och spillning. Rådjuret är litet för att vara ett hjortdjur. Ett fullvuxet rådjur väger 20–30 kg. Det föredrar livsmiljöer i kantzonerna till odlingsområden. I fråga om födan är rådjuret det mest krävande av våra hjortdjur, och äter helst endast mjuka växtdelar. På vintern är den viktigaste födan skott på.