Arbetsskadelivränta pension

Livränta afa

Du kan som mest få livränta med 7,5 prisbasbelopp, vilket motsvarar kronor för år Du får också ersättning för två karensdagar. Har du haft fler karensdagar kan du ansöka om att få ytterligare ersättning. Ansök på Mina sidor eller på blankett Du hittar mer information här: Arbetsskadesjukpenning Så ansöker du om livränta 1.

Förtidspension livränta

Inkomster i form av arbete, föräldrapenning, studier, plikttjänst, arbetsskadelivränta, ersättning från a-kassan samt sjuk- eller aktivitetsersättning ger dig rätt till pension. Din pension grundas på alla inkomster du har under livet, därför kan långvarigt deltidsarbete eller odeklarerade inkomster påverka din pension.


Livränta retroaktivt

 • arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till efterlevande och begravningshjälp särskilt pensionstillägg. Har du en av dessa förmåner är det Pensionsmyndigheten du ska vända dig till. Du ska också vända dig dit om du har frågor om din utbetalning eller om du söker övrig information om din pension. Kontakta Pensionsmyndigheten.
 • Livränta och sjukpenning

  Varje livränta beräknas på den arbetsinkomst som den avlidne hade vid dödsfallet upp till 7,5 prisbasbelopp, det vill säga högst kronor per år (). De livräntor som betalas ut får sammanlagt inte vara högre än den avlidnes arbetsinkomst. Har du barnpension kan du också få barnlivränta.

   Godkänd arbetsskada+livränta

  Arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till efterlevande och begravningshjälp; Särskilt pensionstillägg; Hustrutillägg; Adress till Pensionsmyndigheten (för personer som bor utomlands): Pensionsmyndigheten S 89 Östersund Sverige. Tel.: Telefontid: Måndag-fredag Fax:


  Livränta och pension samtidigt

  Försäkringen betalar in premier till tjänste­pension när man är sjukskriven på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller om man har en arbetsskadelivränta. Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas. Välj vad som visas Försäkringen kan ge.

 • Livränta retroaktivt


 • Livränta livet ut

   Object moved to here.
 • arbetsskadelivränta pension
 • Livränta regler

  Translations in context of "arbetsskadelivränta" in Swedish-English from Reverso Context: Äldre bestämmelser bör gälla för förmåner i form av sjukersättning och arbetsskadelivränta som beslutats respektive avser tid före