Vart kan jag se mitt högkostnadsskydd

 • Högkostnadsskydd medicin 2023
 • 1177 högkostnadsskydd läkemedel

   Högkostnadsskydd för öppenvård. Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Det kallas för högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i en annan region än där du bor.
 • vart kan jag se mitt högkostnadsskydd

 • Högkostnadsskydd sjukvård

  Du kan se information om högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel. Du kan se datumen för högkostnadsperioden och hur mycket du har betalat för det som ingår i högkostnadsskyddet under perioden. Du kan också se om du har någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

  Högkostnadsskydd medicin 2023

 • Höjningarna i högkostnadsskyddet beror på att prisbasbeloppet för har höjts till 52 kronor. Du som har betalat 2 kronor senast den 31 december och uppnått frikort, behåller frikortet så länge det gäller. Först därefter går du in i den nya trappan.
 • Högkostnadsskydd frikort

  Högkostnadsskydd för läkemedel. De flesta receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år. Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel. Övriga högkostnadsskydd.


  Mitt högkostnadsskydd medicin

  Om du har varit på besök i vården och betalat kronor under en period på 12 månader så har du rätt till högkostnadsskyddet i öppenvården. När du kommit upp i kronor ska du få ett så kallat frikort. Här kan du hitta frågor och svar om patientavgifter i Stockholms län.

  Högkostnadsskydd läkarbesök

  Så fungerar högkostnadsskyddet – jämför olika belopp. Testa med olika belopp och fyll i den faktiska kostnaden för dina läkemedel (eller dra i reglaget) så ser du hur stor din rabatt blir och hur mycket du behöver betala vid olika nivåer.
 • Högkostnadsskydd medicin pensionärer
 • Högkostnadsskydd medicin pensionärer

  Staten subventionerar, det vill säga ger ekonomiskt stöd, när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Det skydd mot höga kostnader som lagen ger kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

   Högkostnadsskydd medicin

  Svar: Om du inte vill att Region Kronoberg ska hantera dina avgifter elektroniskt kan du begära utträde ur tjänsten genom att fylla i en utträdesblankett. Observera att du själv måste spara dina kvitton och bevaka din rätt till högkostnadsskydd.