Hur många använder inte internet i sverige

Svenskarna och internet 2022

Det är framförallt de äldsta i vårt samhälle som inte använder internet. Var tredje som är 76 år eller äldre uppger att de inte använder internet. I nästa åldersintervall 66–75 år har andelen icke-användare minskat betydligt då endast var tionde inte använder internet. Totalt sett är var femte pensionär icke-användare.

  Sociala medier statistik

Hela 94 procent använder internet i befolkningen och nästan alla dessa använder internet dagligen. Endast några få procent är ute på nätet mer sällan än varje dag. De 6 procent som inte använder internet alls tillhör nästan uteslutande de äldsta i vårt samhälle.

Statistik internetanvändning

I Sverige har 95 procent av befolkningen, eller nästan 8 miljoner personer, i åldrarna 16–85 år använt internet under det senaste kvartalet. Störst andel användare finns bland personer upp till 64 år, men årets undersökning av Befolkningens it-användning visar att internetanvändningen ökar även bland äldre.


När kom internet till sverige

  Tillgång till internet betyder inte att man använder internet. År var det 24 procent av den svenska befolkningen som inte använde internet. Den siffran har sedan successivt minskat och 10 år senare, , var det 6 procent som inte använde internet. Det är en siffra som sedan dess legat på ungefär samma nivå. [9].


94 procent av befolkningen

Svenskarna är nu ett nästan helt uppkopplat folk, där 96 procent av de tillfrågade uppger att de använder internet. 93 procent använder internet varje dag och hela 98 procent av hushållen uppger att de har tillgång till internet hemma.

Tillgång till internet betyder inte

 • Publicerad Av hela befolkningen i Sverige ser vi att 9 av 10 använder internet varje dag, och att var femte som är i en relation idag träffade sin partner på nätet. Vi bär också det digitala livet med oss, för nu är mobilen den uppkopplade enhet som används mest.

 • Årets rapport fokuserar bland annat

  Samtidigt använder många äldre fortfarande inte internet överhuvudtaget, bland annat av oro för att bli lurade på nätet. I det här kapitlet undersöker vi hur internetanvändningen i stort ser ut i Sverige, till exempel hur många som använder internet och hur ofta, hur man kopplar upp sig och vilka digitala enheter som används mest.
 • hur många använder inte internet i sverige
 • Tillgång till internet betyder inte
 • Sammanfattning. Idag använder hela 94%

  Hur många pensionärer använder inte internet? Var sjunde pensionär (15%) använder inte internet. I övriga befolkningen 16–64 år är endast 1 procent icke-användare. *) Bland de yngre pensionärerna 65–75 år är det 6 procent som inte använder internet. Bland de äldre pensionärerna över 75 år är 28 procent icke-användare.