Stående epitetet

Nedsättande epitet

Stående epitet är en egenskap som ständigt anges tillsammans med ett visst namn. Detta tillämpades flitigt i den grekiska hexameterdiktningen. Några exempel på detta är den snabbfotade Akilles, den sköna Helena, den mäktige kung Agamemnon, den mångförslagne Odysseus.

Vad betyder stående epitet

  Është një fjalë përcaktuese, zakonisht mbiemër, që i shtohet një emri për t'i pasuruar kuptimin, duke i dhëne bukuri artistike, duke shprehur një vlerësim, një qëndrim nga autori, ose duke i vënë në dukje një anë. Në përgjithësi epitetet janë metafora te shprehura me mbiemra, por epiteti mund te shprehet dhe me emra.


Epitetet synonym

Epitet är enkla att lägga in och gör stor skillnad. Att använda epitet är ett knep som underlättar för såväl skribenter som för läsare och lyssnare. Att skriva begripligt kan ibland kännas svårt, men att lägga in ett eller två epitet i texten är ganska lätt.


Kränkande epitet synonym

Epithet. An epithet (from Ancient Greek ἐπίθετον (epítheton) 'adjective', from ἐπίθετος (epíthetos) 'additional'), [1] also byname, is a descriptive term (word or phrase) commonly accompanying or occurring in place of the name of a real or fictitious person, place, or thing. It is usually literally descriptive, as in Alfred.

Elakt epitet 5 bokstäver

bestämning som utsäger ngt naturligt l. självfallet om sitt huvudord; vanl., inskränktare, om det i den episka stilen använda, stående l. fasta ”karakteriserande” epitetet. Sahlstedt Crit. saml. (). Svedbom Satsl. 34 (). De för den klassiskt-episka dikten så kännetecknande stående epiteten. J.

Epitet korsord

 • Kenning. En kenning är ett formgrepp ofta använt i äldre diktkonst, till exempel i biblisk, anglo-saxisk och fornnordisk poesi, särskilt i skaldediktningen. Kenningen liknar det stående epitetet i den grekiska diktningen och är en omskrivning för något, ibland förskönande, ibland avsett att ge ett eftertryck åt det som sagts, så att.

 • stående epitetet

  1. Elakt epitet

  Hjältarna är i denna omdiktning brutala slaktare, särskilt Akilles som får det välförtjänta stående epitetet "kräket Akilles". I Wolfs tolkning grundar sig kriget därutöver också på en lögn, då den sköna Helena i denna bok aldrig kommer till Troja utan blir tillfångatagen av Egyptens konung på väg dit.


  Epiteter

  Det är inte för inte Odysseus hade det stående epitetet ”Den kvicktänkte”. Odysseus och hans män klängde sig fast under Polyfemos får och tog sig ur grottan hängande under fåren så inte cykloperna såg dem.
 • Epitet korsord