Hur tömma vatten ur pool

Tömma pool i dagvattenbrunn

Det är inte tillåtet att tömma ut poolvatten i dagvattennätet (gatubrunnar och gallerbrunnar), då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds via dagvattensystemen ut i våra vattendrag och sedan ut i havet. Även om vattnet är avklorerat kan poolens smutsiga vatten skada växt- och djurlivet.


Tömma pool med slang

Det första steget är att se till att vattnet du ska tömma ut inte innehåller kemikalier. Använder du klor i ditt poolvatten är det viktigt att du avlägsnar kloret innan du tömmer din pool. Några dagar innan du vet att du ska tömma poolen bör du sluta tillsätta kemikalier i vattnet så att dessa förbrukas innan tömning sker.


 • Får man fylla poolen med kommunalt vatten
 • Tömma pool inför vintern

 • Går det alltså bra att enbart tappa ur vatten ca 5 cm under bräddavloppet och sedan plugga inloppen. Känns ju mycket smidigare och sparar på vatten. Mvh Agnes Hur mycket vatten ska man tömma? Micke svarar: Pooltak är täta, vilket gör att det inte kommer in något regnvatten i poolen, vilket skiljer sig från exemeplvis ett lamelltäcke. Hej Agnes.
 • Får man fylla poolen med kommunalt vatten

  1. Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Vid osäkerhet kolla med den kommunala miljömyndigheten eller Kemikalieinspektionen 2.


  Tömma pool med trädgårdsslang

  Hur tömmer jag min pool? Om du bara har tillsatt klor i vattnet, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter. Det är viktigt att tänka på att poolvattnet först måste avkloreras.
 • Tömma pool inför vintern


 • Avklorering pool

  Hur tömmer man en pool? Det viktigaste att tänka på när man skall tömma sin pool är att allt klor/kemikalier bör ha försvunnit eller avklorera. Poolvattnet bör tömmas på egna gräsmattan, se till att det inte når grannens tomt, gatubrunnar eller dagvattensystem. Töm poolen lite i taget så det hinner sjunka undan. Pool med.

 • hur tömma vatten ur pool
 • Fylla pool med tankbil pris

   Det är inte tillåtet att tömma poolen i gatubrunnar då dessa leder vattnet ut i våra vattendrag utan att rena det först. Tömning via gatubrunnar kan därmed leda till skador på djur- och växtliv. Det är även viktigt att tömningen går långsamt så att vattnet hinner sjunka undan.

   Tömma pool med pump

  Till att börja med står det att man kan antingen tappa ur vatten under bräddavlopp eller så tömmer man dem ner under inloppen. Det är ju rätt stor skillnad mellan dessa i vattenåtgång. Går det alltså bra att enbart tappa ur vatten ca 5 cm under bräddavloppet och sedan plugga inloppen.