Sjukskrivning på grund av corona

  Covid klassas inte längre

Här hittar du aktuell information om våra ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar här. Mina sidor Om du eller någon du bor med är smittbärare Smittbärarpenning Sjuk Ersättning för karens.

Ersättning för karens · ersättning

Det gäller från 6 februari och till och med 30 april Fortfarande krävs att läkare har beslutat om avstängning från arbetet, enligt smittskyddslagen. Regeringen har även förlängt ersättningen till personer i riskgrupp samt till närstående till personer i riskgrupp till 30 april

Covid - sjukskrivning vården

 • Kravet om läkarintyg slopas. Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Regeringen vill minska riskerna för att smitta sprids och undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en ansträngd situation. Detta ska gälla från och med den 13 mars till och med den 31 maj


 • Tidigare sjukskrivning (under tidsperioden

   Från och med 1 april behöver din patient ett läkarintyg från och med dag 8 i sjukperioden om du bedömer att din patient inte kan arbeta på grund av sjukdom. Om din patient är gravid. Om din patient är gravid och har blivit förbjuden av sin arbetsgivare att arbeta kan patienten ansöka om graviditetspenning.

  För patienter som har haft svår

  ersättning för karens ersättning för riskgrupper ersättning för personer som avstår från arbete för att inte smitta närstående som tillhör en riskgrupp ersättning för vab vid skolstängning på grund av covid ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka. Det går fortfarande att ansöka om ersättning för dagar innan 1 april

  Svar: Personer som inte

  För att få smittbärarpenning måste du avstå från att arbeta och gå miste om inkomst på grund av följande skäl: En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av covid (eller annan allmänfarlig sjukdom). Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.

  Aktuellt inom området sjukskrivning

  Sjukskrivning under corona – nya regler att hålla koll på. Slopat karensavdrag, senarelagt läkarintyg och ersättning för sjuklönekostnader – riksdagen har beslutat om flera åtgärder som påverkar reglerna vid anställdas sjukfrånvaro. Vi satte oss ner med Simployers HR- och löneexpert Anna Schönfelder, för att få koll på vad.
 • sjukskrivning på grund av corona
 • Urvalet består av personer med covid

  Ta fram en plan med hjälp av Försäkringskassans guide. Du som arbetsgivare är skyldig att anmäla sjukskrivning som pågår längre än 14 kalenderdagar till Försäkringskassan. Anmäl sjukskrivning hos Försäkringskassan. Tänk på tystnadsplikten. Det råder tystnadsplikt för information i sjukförsäkran och läkarintyg. Sjuk en.


 • Covid - sjukskrivning vården