Ersättning föräldraledig

Föräldrapenning

  Försäkringskassan använder sig av beloppet för att räkna ut hur mycket ersättning du kan få om du blir sjuk, vabbar eller får föräldrapenning. Du kan skydda din SGI på olika sätt beroende på hur gammalt ditt barn är och vad du har för sysselsättning.


Försäkringskassan föräldrapenning

du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Under de första två veckorna som du är sjuk, kan du bara få sjukpenning de dagar du ansökt om föräldrapenning för. Du måste ha ansökt om föräldrapenningen innan du blev sjuk. Du kan få sjukpenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller procent.

Extra föräldrapenning från arbetsgivaren

Föräldraledig i samband med att barnets föds eller adopteras. En medarbetare som inte har varit gravid har rätt att vara ledig i 10 dagar, på hel- eller deltid, i samband med att hens barn föds eller adopteras. Det är Försäkringskassan som betalar ersättning för 10‑dagarna till medarbetaren. Du som arbetsgivare betalar ingenting.
 • Försäkringskassan föräldrapenning
 • ersättning föräldraledig
 • Föräldrapenning 2023

  Föräldra­penning­tillägg när du är föräldraledig. Försäkringen kan ge ersättning när man är föräldraledig från sin anställning. Föräldra­penning­tillägget (FPT) gäller för den som varit anställd minst 12 månader innan barnets födelse eller adoption.


  Föräldrapenning beräkna

  Föräldralön innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av din lön, så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön när du är hemma med ditt barn. De flesta av Visions medlemmar har kollektivavtal som ger föräldralön under fem månader.

  Föräldrapenning maxbelopp

 • Medarbetare som är föräldralediga eller vabbar. Information om medarbetarens rätt att vara föräldraledig och när du som arbetsgivare har rätt att veta tidpunkt och längd på ledigheten. Lämna svar på inkomstförfrågan.
 • Föräldrapenning lägstanivå

  Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd. Om du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal har du rätt till.


 • Föräldrapenning maxbelopp


  1. Försäkringskassan

  Hur påverkas min sjukpenninggrundande inkomst (SGI) om jag byter jobb som föräldraledig? – SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan och ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Om du inte har en SGI kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar.