Hur upprätthåller man en certifiering under förvaltningsskedet

Syftet med denna studie är att

Hur upprätthåller man en certifiering under Förvaltningsskedet? Därigenom minskar dessutom risken för att certifieringsbetyg, som kvarstår även i förvaltningsskedet, ska bli missvisande. Ett övervakat och planerat idrifttagande, samt krav på en ny certifiering av byggnader i drift som bekräftar ett erhållet betyg, stärker.

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem som

Lite förenklat kan man säga att kraven från plan- och bygglagstiftningen är dominerande fram tills en byggnad är uppförd, men under förvaltningen blir annan lagstiftning mer omfattande och påtaglig. Verksamheten och därmed kraven kan även förändras under tiden byggnaden förvaltas. Offentligrättsliga krav enligt PBL.

  Syftet är att undersöka

Syfte. Syftet med P-märkt innemiljö är att säkerställa god innemiljö, dels genom att byggnaden får tekniska förutsättningarna för att skapa god innemiljö, dels genom att det finns ett förvaltningssystem som upprätthåller god innemiljö genom kvalitetssäkrad drift och förvaltning.


 • hur upprätthåller man en certifiering under förvaltningsskedet
 • Åtgärder för att hantera

  Förvaltningsskedet. Förvaltningsskedet tar vid efter att byggprocessen är avslutad och byggprojektet/entreprenaden godkänts. Nu kan byggnaden (eller anläggningen) tas i bruk, dvs användas. Byggherren har ansvar för förvaltningen av en byggnad eller anläggning.

  Certifiering i Miljöbyggnad är

  När byggentreprenaden är klar tas byggnaden i drift och överlämnas till beställaren i egenskap av fastighetsägare för förvaltning. Fastighetsägaren ska se till att myndighetskrav uppfylls under hela byggnadens liv. I förvaltningsskedet ingår även uppföljning av de krav som ställts i upphandlingen.

  Inköpsavdelningen har mer information om hur

  Ett certifikat är alltså ett bevis på att något uppfyller specifika, ställda krav. En certifiering innebär också att den/det som är certifierat måste följas upp och kontrolleras, för att säkerställa att det som certifieringen avser fortfarande gäller. Exempelvis: Har den certifierade personen fortfarande tillräckliga kunskaper?.
 • Vid certifiering av en byggnad


 • Certifieringsreglerna ställer dels tekniska funktionskrav

   Det är ovanligt att man träffar hotellpersonal som är otrevlig. Man kan tänka sig att många i personalen får stå ut med ganska mycket jobbigt under en arbetsdag. Det är inte ovanligt att gäster ibland är trötta, sura och klagar på minsta lilla sak. Normalt när man träffar en sådan sur person är att man själv blir på sämre humör.

  Vid certifiering av en byggnad

 • Det finns även certifieringar under ackreditering inom följande områden: energi, evenemang, företagshälsovård, skog, svetsprocesser och trafiksäkerhet. Hur går det till? När en organisation implementerat en ledningssystemsstandard, ex. ISO , och systemet används kan man välja att genomföra en certifieringsrevision. En.