Delårsrapport sandvik

 • Ytterligare information kan erhållas

  1. Delårsrapporter. Delårsrapporter, presentationer och webbsändningar.

  19 juli CEST Delårsrapport (PDF-dokument, MB) Presentation (PDF-dokument, kB) Webbsändning Finansiella tabeller (inkl. Excel-fil) Delårsrapporter, presentationer och webbsändningar Delårsrapporter Kvartalspresentationer Ta reda på mer Finansiell information Årsredovisningar Finansiella mål Investera i Sandvik.

  Investerare. Delårsrapport Q3. Rapport 23

  KV2 SANDVIK DELÅRSRAPPORT YTTERLIGARE INFORMATION ERHÅLLES FRÅN SANDVIK INVESTOR RELATIONS 08 11 00 ELLER VIA K 4 KV2 UNDERLIGGANDE MARKNADSUTVECKLING GRUV VERKSTAD FORDON ENERGI ANLÄGGNING FLYG % av koncernens intäkter, Orderingång Å/Å (exkl. stora order) Europa 37 % +63 % (+63 %) Nord- amerika 21 % +49 % (+49 %).

  Ytterligare information kan erhållas

  KV3 SANDVIK DELÅRSRAPPORT YTTERLIGARE INFORMATION ERHÅLLES FRÅN SANDVIK INVESTOR RELATIONS 08 11 00 ELLER VIA K 5 RESULTAT Det redovisade bruttoresultatet uppgick till 9 miljoner kronor (7 ). Det justerade bruttoresultatet ökade med 25 % till 9 miljoner kronor (7 ) främst till följd av högre volymer.

  Ytterligare information kan erhållas från Sandvik

  KV4 SANDVIK DELÅRSRAPPORT YTTERLIGARE INFORMATION ERHÅLLES FRÅN SANDVIK INVESTOR RELATIONS 08 11 00 ELLER VIA K 4 KV4 UNDERLIGGANDE MARKNADSUTVECKLING GRUV VERKSTAD FORDON ENERGI INFRA-STRUKTUR FLYG % av koncernens intäkter, Orderingång Å/Å (exkl. stora order) Europa 31 % +17 % (+17 %) Nord- amerika 23 % +47 %.

  Sandvik är en global

   Justerat resultat för perioden 3 miljoner kronor (3 ) Justerad vinst per aktie efter utspädning 3,05 kronor (2,67) Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 63 74 (Louise Tjeder). En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 20 januari kl

  Sandvik: Interim report second quarter

  KV1 SANDVIK DELÅRSRAPPORT YTTERLIGARE INFORMATION ERHÅLLES FRÅN SANDVIK INVESTOR RELATIONS 08 11 00 ELLER VIA K 2 VD-ORD Vi inledde första kvartalet med en känsla av optimism när restriktionerna till följd av pandemin gradvis hävdes i de flesta delar av världen. Dessvärre avslutades kvartalet osäkrare, när det.

  Årsredovisning & delårsrapport. Upp till

 • KV1 SANDVIK DELÅRSRAPPORT YTTERLIGARE INFORMATION ERHÅLLES FRÅN SANDVIK INVESTOR RELATIONS 08 11 00 ELLER VIA K 4 RESULTAT Bruttoresultatet minskade med % till 9 miljoner kronor (10 ) och bruttomarginalen minskade till 38,9 % (41,8), påverkat av att intäkterna mins-.


 • Verkstadsbolaget Sandvik redovisar en delårsrapport

  SANDVIK DELÅRSRAPPORT YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN SANDVIK INVESTOR RELATIONS 08 11 00 ELLER BESÖK 3 MARKNADSUTVECKLING OCH RESULTAT Under tredje kvartalet minskade den organiska orderingången, med 8 %, exklusive större ordrar, och en nedgång noterades för samtliga geo-grafi ska regioner och aff.

 • delårsrapport sandvik
 • Årsredovisning & delårsrapport. Upp till