Matematiklekar förskola

 • Matematik förskola skriva ut


 • Matematik förskola skriva ut

 • Föremålen som finns med på uppdragen är saker som oftast finns på en förskola. Fiskespöet har jag tillverkat av ett gammalt fiskespö, ett snöre och en kraftig magnet. Om man inte vill använda sig av kardborre kan man använda häftmassa, det är inte lika slitstarkt med är ett material som ofta finns på förskolor.
 • Matematik i förskolan 3-5 år

  Matematik på lätt sätt. Att leka sig till olika matematiska begrepp är ett arbetssätt som länge har funnits i förskolan. Leken är och förblir en viktig del av barnens uppväxt, då verkligheten tränas och bearbetas. Med det lekmaterial som redan finns på förskolan kan man leka sig till matematikens grunder, ge barnen lite att.


  Matematik i förskolan 1-3 år

  detta examensarbete redogör jag för några olika matematiklekar som läraren kan ta in i sin undervisning för att underlätta lärandet för eleverna. Med små enkla medel visar jag att det inte behövs en enorm ändring för att få in lite mer glädje i ämnet.

  Roliga matematiklekar

  Barnen blir väl förtrogna med matematiska begrepp och får ökad förståelse för matematikens olika områden såsom geometri, sortering och klassificering, siffror, antal, problemlösning eller att.

  Mattelekar mellanstadiet

   Mattelekar Geometrirep Materiel: 1 långt rep ( 20 meter) Utförande: Knyt ihop det långa repet till en ring. Låt eleverna ställa sig i en ring och hålla i repet. Forma tillsammans olika tvådimensionella geometriska figurer med hjälp av repet. Lägg sedan repet på marken så att alla ser figuren bättre.
 • matematiklekar förskola

 • Matematik lekar

  LekaMatte är ett matematiskt arbetsmaterial som vänder sig till barn och pedagoger i förskolan. Materialet utvecklades för att kunna användas i den dagliga verksamheten ute och inne. Matematikverktyget: Ett matematiskt arbetsmaterial för förskolan med lärarhandledningar Om materialet.

   Mattelekar lågstadiet

  Mattelek på förskolan. På en förskola med nyfikna barn finns det många chanser till mattelek av olika slag. Barnen får tillfällen att både höra, utöva och prata om matematik och matematiska begrepp. Matematik på gården. Tillsammans med barnen utforska gårdens former, tex. cirklar.

  Uppdragskort matematik förskola

  I boken Mattestjärnor året runt som är en fristående fortsättning på boken Mattestjärnor i förskolan, Askunge förlag finns det fler enkla, praktiska och roliga tips på hur vi kan synliggöra och arbeta med matematik i förskolan. Här finns också förslag på hur man kan använda lärplattan i olika aktiviteter tillsammans med barnen.