Stupstock sjukförsäkring

 • stupstock sjukförsäkring


 • Ett välfärdssamhälle kräver en sjukförsäkring

  den 21 maj Interpellation / Stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser av Siw Wittgren-Ahl (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Alliansen gick till val på att minska utanförskapet, men det har vuxit. Sedan regeringsskiftet har arbetslösheten stigit med personer (från 6,1 till 9,1 procent).

  Någon bortre tidsgräns i

  Stupstocken avskaffas i sjukförsäkringen Att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen efter två och ett halvt års sjukskrivning var ett av regeringens viktigaste vallöften. I och med riksdagsbeslutet på onsdagen försvinner den så kallade stupstocken från 1 februari. ”Jag är glad att vi idag sätter stopp för utförsäkringspolitiken.

   Regeringen har haft 3,5 år

  4 oktober Den bortre tidsgränsen i rehabiliteringskedjan påverkade inte människors hälsa. Och Inspektionen för socialförsäkringen var emot att tidsgränsen togs.


  Många kallade den stupstocken – den

  För sjukförsäkringens vidkommande är den största nedskärningen i kronor räknat (ca 6 miljarder/år) ett återinförande av den så kallade stupstocken. Historien har lärt oss vad detta innebär.

  Den 1 juli införde den

   Ulf Kristersson vill stoppa sjukförsäkring till cancersjuka Ulf Kristersson tänker införa stupstock i sjukförsäkringen. Vi vet vart det ledde när han var socialförsäkringsminister: Sjuka jagades till att se självmord som enda utväg. Svårt cancersjuka utförsäkrades och tvingades jobba.

  Regeringens förslag att avskaffa den

  Sjukförsäkringen är en skam för Sverige som välfärdsland, skriver ordföranden för 6F-facken i en debattartikel i Svenska Dagbladet. – Det har blivit en stupstock, säger Fastighetsombudsmannen Kristofer Löfström. Magnus Pettersson, förbundsordförande. Bild: Anna Ledin Wirén/Shutterstock.

  I Max 29 minuter valspecial

  Stupstock i sjukförsäkringen slår hårt mot Sveriges löntagare. Stoppa Ulf Kristersson från att återinföra stupstocken. Rösta på Socialdemokraterna den 11 september.

  Stupstock i sjukförsäkringen slår hårt

 • Ulf Kristersson vill stoppa sjukförsäkring till cancersjuka. Ulf Kristersson tänker införa stupstock i sjukförsäkringen. Vi vet vart det ledde när han var socialförsäkringsminister: Sjuka jagades.
 • Stupstock i sjukförsäkringen slår hårt