Beräkna taxeringsvärde 2022

Beräkna fastighetsskatt

Beräkna taxeringsvärde. I tjänsten kan du beräkna taxeringsvärden för olika typer av fastigheter för vissa år. De fastighetstyper som är möjliga att beräkna är småhus, småhus på lantbruk, hyreshus och industri. Vill du beräkna en byggnad på en industrifastighet, kan du endast göra det för en byggnad som är avkastningsberäknad.


Skatteverket taxeringsvärde

Your browser does not support JavaScript! Beräkna taxeringsvärde | Skatteverket.

Taxeringsvärde fastighet

 • För inkomståret (deklarationen ) är takbeloppet 8 kronor om du äger hela fastigheten, vilket motsvarar ett taxeringsvärde på 1 kronor (8 ÷ 0, = 1 ). Om din fastighet redan innan höjningen hade ett taxeringsvärde som motsvarade takbeloppet i fastighetsavgift betalar du redan den högsta möjliga avgiften.
 • Söka taxeringsvärde

  Your browser does not support JavaScript! Se beräkningsgrund för taxeringsvärden | Skatteverket.
 • beräkna taxeringsvärde 2022

 • Vad är taxeringsvärde

  Your browser does not support JavaScript! Söka taxeringsvärde | Skatteverket.
 • Taxeringsvärde fastighet

 • Fastighetsskatt 2023

  Här hittar du information om olika belopp och procentsatser för exempelvis skatter och avgifter, prisbasbelopp samt för olika avdrag. Belopp och procent – kort version. Få en snabb överblick över vilka belopp och procentsatser som gäller i vår korta version. Allmän pensionsavgift.

   Fastighetsskatt företag

  Eftersom års taxeringsvärden baseras på försäljningar under åren kan det innebära att ditt taxeringsvärde ändras från föregående taxering även om du inte gjort några förändringar på fastigheten. Vid föregående taxering baserades taxeringsvärdet på försäljningar under åren

  Taxeringsvärde marknadsvärde

   Beräkna taxeringsvärde på en fastighet. Skatteverket bestämmer taxeringsvärdet på alla fastigheter och med alla fastigheter inkluderas bland annat småhus, fastigheter med bostadsrätter, skogsfastigheter och jordbruksfastigheter. Var tredje eller var sjätte år tas nya underlag fram för att beräkna fram ett nytt korrekt taxeringsvärde.