Miljösäkring trafikverket

Miljösäkring genomförs för att

Miljösäkring genomförs för att jobba medvetet och aktivt med miljöfrågorna från tidig planering via planläggning till byggande och drift av väg eller järnväg.

  Kunskap om ett projekts

I miljöbedömning och miljöbeskrivning ingår att identifiera och beskriva projektets förutsättningar och miljöpåverkan, verka för miljöanpassning och identifiera behov av skyddsåtgärder. Det är också underlag för en samlad bedömning av konsekvenserna för människors hälsa och miljön. Var hittar jag råd?.
 • miljösäkring trafikverket
 • Med miljösäkring avses i Trafikverket

 • En ny vägledning ger Trafikverkets syn på hur miljöbedömning och miljöbeskrivning bör tillämpas i väg- och järnvägsprojekt. Syftet är att genom ett uppdaterat och användbart metodstöd bidra till en jämn och god kvalitet, och en bättre miljö.
 • Detta inkluderar utöver de miljöåtgärder

  Resultatet visa r tydligt att det finns ett stort behov av att förbättra arbetet med miljösäkring på Trafikverket av projekt som går från planeringsskede till byggskede. I nuläget saknas det tydliga riktlinjer för hur miljösäkringsarbetet ska utföras. Detta måste dels bem ötas med tydliga rutiner, dels med bra miljösäkringsverktyg.

  Denna rutinbeskrivning avser investeringsverksamhet och

  Kontaktuppgifter Här kan du söka efter styrande och stödjande dokument samt se mallar och blanketter utgivna i Trafikverket. Nu finns två olika tjänster för att hitta det du söker. Sök styrande och stödjande dokument Trafikverkets infrastrukturregelverk Koppling till förfrågningsunderlag eller kontrakt Obs!.

  Handboken om metodik är

  Sju stycken miljösäkringsverktyg som tidigare har använts på Ban- och Vägverket utvärderas: 1) miljöanalys, 2) miljöprogram, 3) miljöchecklista, 4) MEG (Miljökrav för Entreprenadens Genomförande) med 5) (More) Open Access | PDF Please use this url to cite or link to this publication:


 • Denna rutinbeskrivning avser investeringsverksamhet och
 • Med miljösäkring avses i Trafikverket


 • Miljösäkring genomförs oftast i projekterings-

   TMALL Miljösäkring plan och bygg TMALL Anmälningsärenden, tillstånd och kontrollprogram enligt miljöbalken. I Nationella bullerdatabasen TMALL Import till NBDB (Nationella bullerdatabasen) Bullerutredningar och -åtgärder för fastigheter utmed väg avseende trafikbuller. Beräkningar och eventuella mätningar vid/i hus med.


  Exempel på miljöaktiviteter är

  GRANSKNINGSHANDLING E14 Blåberget-Matfors Sundsvalls kommun, Västernorrlands länVägplanbeskrivning Trafikverket Postadress: Nattviksgatan 8, 45 Härnösand E-post: [email protected] Telefon: