Glasbjörk vårtbjörk

Vårtbjörk blad

Den kan tillväxa med 50 cm (höjd) respektive 20 cm (omkrets) per år. Den blir sällan över år. Vårtbjörk har en högre tillväxt än glasbjörk. Användning Stammen. Vårtbjörk och glasbjörk har i huvudsak samma användningsområden. Se Björksläktet. Blomning.


Fakta om björk för barn

Glasbjörk (Betula pubescens) är en art av björk som kan bli upp till 25 meter hög. Den växer i Europa, Kaukasus och Sibirien. Glasbjörken har en smal, oval krona samt tunn och ofta glansig bark. [ 2] Glasbjörken är en av tre björkarter som växer i Sverige. De två andra är vårtbjörk och dvärgbjörk.

Glasbjörk stam

Björkarna är uttalat ljuskrävande pionjärträd, och de finns spridda över hela landet upp till fjällskogen. Vårtbjörken har sin tyngdpunkt i södra Sverige, där den utgör % av björkarnas virkesförråd, men i norr dominerar glasbjörken med %. Glasbjörk (Betula pubescens).

Glasbjörk blad

    Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk) Var det första träd som invandrade i spåren av den smältande inlandsisen för år sedan och bildar nu trädgräns i de skandinaviska fjällen. Växer bra på fuktiga marker.


Glasbjörk kännetecken

Uppslagsordet ”Björk” leder hit. För andra betydelser, se Björk (olika betydelser). En vårtbjörk med gula höstlöv i Österrike. Björkar är en allmän benämning på björksläktet (Betula) [ 1][ 2][ 3]. Det är ett växtsläkte med minst ett tal [ 4] arter i familjen björkväxter.


Björkar arter

Vårtbjörken (Betula pendula) finns i hela landet utom i fjällen och fjällnära trakter. Glasbjörken (Betula pubescens) finns också i hela landet men dominerar stort i norra Sverige. I södra Sverige är andelen vårtbjörk % medan den i norra Sverige sjunker till % (allt räknat som andel av björkförrådet).


    Glasbjörk latin

Lövträd -åk 8 quiz for 7th grade students. Find other quizzes for Biology and more on Quizizz for free!.


  • Björk utseende


  • Björk utseende

  • Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Glasbjörk, Vårtbjörk, Ask and more.
  • glasbjörk vårtbjörk