Regler för hissar

Hydraulisk hiss

Upgrade Your Outdoor Space! Shop Furniture, Storage, Grills, and More. Free Shipping on All Orders Over $ Shop Furniture, Lighting, Storage & More!.

 • Nya krav på hissar
 • Kone hiss

  I Boverkets föreskrifter finns krav och regler för hissar när det gäller utförande och installation, kontroll samt skötsel och underhåll. Vilka anordningar omfattas?.

  Teknisk livslängd hiss

  Allmänt råd I hissar för persontrafik bör skylten finnas i hisskorgen och vid släpliftar, bergbanor och linbanor vid den påstigningsplats som används mest frekvent. Revisionsbesiktning Besiktningen ska göras i nödvändig omfattning innan anordningen tas i bruk igen.

 • regler för hissar


 • Hastighetsregulator hiss

  När krävs tillgänglig hiss. Granskad: 17 augusti Lyssna. Om det behövs för att en byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar.

  Nya krav på hissar

  Det är ägaren till en hiss, motordriven port, rulltrappa eller skidlift som ansvarar för att anordningen får den skötsel och det underhåll som krävs och att besiktningar av anordningen görs. Här kan du läsa om de regler som gäller för motordrivna anordningar.
 • Installera hiss i befintligt trapphus kostnad


  1. Olika typer av hissar

  I varje hiss ska det finnas en giltig och väl synlig besiktningsskylt. På skylten ska framgå när hissen måste besiktas igen. Undantaget är nya hissar som inte behöver ha någon skylt förrän efter den första besiktningen. Boverket skriver de regler som gäller för hissar.

  Tillgänglig hiss mått

   1. Hissar i fastigheter som huvudsakligen innehåller arbetslokaler måste från 31/ ha skydd i korgöppningen (korgdörr eller i vissa fall fotoceller). 2. Krav på skylt som varnar för faran vid transport av gods om det inte finns en korgdörr eller korggrind. Kravet gäller för alla hissar.

  Installera hiss i befintligt trapphus kostnad

 • Ja Nej Regeringen har beslutat om nya bestämmelser i plan- och byggförordningen, PBF, för äldre hissar. Förordningsändringen innebär att befintliga hissar för persontransport i byggnader ska ha ett lämpligt skydd mellan schaktdörren och korgdörren. De nya reglerna träder i kraft den 15 oktober och ska vara uppfyllda senast den 1 oktober