Grundläggande behörighet för universitet

Grundläggande behörighet matematik

Den som saknar grundläggande behörighet kan idag få sina faktiska kunskaper och kompetenser prövade vid ansökan till högskolan – en bedömning av så kallad reell kompetens. UHR har i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt behörighetsprov som kan ge grundläggande behörighet för högskolestudier.


Grundläggande behörighet gymnasiet

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker. När du avslutat dina studier och vilken utbildningsbakgrund du har, avgör vilka krav som ställs för grundläggande behörighet. Kraven för särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighet kurser

  Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Innehåll Grundläggande behörighet = det du måste ha Studiebevis räcker inte Särskild behörighet Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

  Grundläggande behörighet komvux

Grundläggande behörighet innebär att du har behörighet att läsa på universitet och högskola. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få högskolebehörighet efter studier på gymnasiet och vad det innebär. Vad är grundläggande behörighet?.

Vad ingår i grundläggande behörighet

Universitets- och högskolerådet (UHR) har i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt prov som mäter grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet kommer att ges under en försöksverksamhet –, med ett första provtillfälle 9 oktober

Grundläggande behörighet gamla betyg

 • Grundläggande behörighet till utbildning som börjar på grundnivå har den som har: 1. kunskaper inom det svenska och det engelska språket, 2. ett vetenskapligt förhållningssätt, 3. förmåga att kunna belysa frågor ur flera perspektiv, 4. problemlösningsförmåga, 5. förmåga att kunna dra slutsatser och argumentera för dessa, och.
 • Grundläggande behörighet folkhögskola

  På regeringens uppdrag tar UHR fram ett nationellt behörighetsprov som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet kommer att testas och utvärderas under en försöksverksamhet Provet mäter kompetenser på gymnasienivå i svenska, engelska och matematik och ett antal kognitiva kompetenser.

  Grundläggande behörighet yrkeshögskola

  Behörighet för att läsa på högskola/universitet. För att komma in på en kurs eller utbildning måste du vara behörig. Det finns två typer av behörighet – grundläggande behörighet och särskild behörighet. För en del utbildningar räcker grundläggande behörighet, men många utbildningar kräver också särskild behörighet.
 • Grundläggande behörighet gamla betyg
 • grundläggande behörighet för universitet