Skatteverket livförsäkring

 • skatteverket livförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring förmånsbeskattning

  Information om skatteregler för bland annat livförsäkringar och lönefondspar.


  Livförsäkring avdragsgill aktiebolag

   Ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkring (livförsäkring som inte är pensionsförsäkring) är skattefria. Detta gäller även återbäring på sådan försäkring, återköp eller vinstandel (8 kap. 14 § IL och 8 kap. 24 § IL).

  Livförsäkring avdragsgill

  Enligt Skatteverket är en sådan produkt en livförsäkring med ett fast belopp (dödsfallskapital) och en spardepå utan försäkringsrisk, se exempel om sparförsäkring och fast belopp nedan. Rättsfall: vad är försäkringsrisken i en sparförsäkring där en viss del av sparvärdet inte betalas ut vid försäkringsfall?.

   Är olycksfallsförsäkring avdragsgill i aktiebolag

  En livförsäkring med ett sparmoment får med tiden ett visst värde. Detta värde kan i vissa fall utnyttjas av försäkringstagaren genom lån, pantsättning eller återköp. Livförsäkringar är trots detta under vissa förutsättningar skyddade mot utmätning och konkurs hos försäkringstagaren; försäkringen är utmätningsfri.


  K-klassad försäkring bokföring

  Tänk på att alltid spara underlagen för dina inköp (exempelvis fakturor) och bokför löpande dina utgifter i verksamheten. Lyssna gärna på podden Skatteskolans avsnitt om avdrag och kostnader på Här hittar du Skatteverkets avdragslexikon för privatpersoner.


  Är olycksfallsförsäkring avdragsgill i aktiebolag

  Utbetalningen från en livförsäkring är skattefri. I de fall den anställde betalar premien genom nettolöneavdrag uppkommer ingen skattepliktig förmån. Olycksfallsförsäkring.


  Olycksfallsförsäkring förmånsbeskattning

 • Försäkringar - Privat | Skatteverket. Information om skatteregler för bland annat livförsäkringar och lönefondspar.

 • K-klassad försäkring bokföring

  En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring i 58 kap. IL (58 kap. 2 § andra stycket IL), och som inte heller ska anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL. Som kapitalförsäkring anses också.
 • Olycksfallsförsäkring förmånsbeskattning