Mått på registreringsskylt

 • Grön registreringsskylt


  1. Utländska registreringsskyltar

  vit. x mm*. x mm**. Provisorisk skylt. gul. svart. x mm. * Tillåten avvikelse/tolerans på längden är max 1,3 mm och på höjden max 3,1 mm. ** Tillåten avvikelse/tolerans på längden är max 4,3 mm och på höjden max 4,1 mm.


  Transportstyrelsen registreringsskylt

  Bilder och mått på svenska registreringsskyltar. Stulna eller borttappade registreringsskyltar. Om du har blivit av med en registreringsskylt ska du anmäla det till Polisen. Polisen efterlyser då skylten och kan utfärda en provisorisk registreringsskylt åt dig. Vi på Transportstyrelsen skickar en faktura på beloppet.

  Grön registreringsskylt

  I färgfältet står landets namn på engelska och arabiska. I det vita fältet finns registreringsnumret som består av 3–4 siffror och 2–3 bokstäver. Indo-arabiska siffror och arabiska bokstäver har större stil, och under finns samma kod med europeiska siffror och bokstäver i mindre stil.


  Liten registreringsskylt mc

  Registreringsskylt måste finnas synlig på samtliga motorfordon registrerade för färd på allmän väg utom moped klass II. Ett fordon skall ha två skyltar synliga, framifrån respektive bakifrån, utom släpfordon, motorcykel och moped klass I (även kallad EU-moped) som endast behöver ha en synlig bakifrån samt snöskoter och traktor.


  Registreringsskylt land

  Registreringsskyltens kantlinje ska vara 3 mm (± 0,5 mm) bred och den ska gå runt skylten på ett avstånd på 5 mm (± 1 mm) från skyltens kant. Kantlinjen ska vara av samma färg som beteckningens tecken och den ska vara driven från ytan till samma höjd som registreringstecknet.

  Registreringsskylt bil

  Registreringsskylt. Observera att denna skylt ej är godkänd som registreringsskylt på fordon utan är endast till utsmycknad. Skylten är i standardmåttet som en riktig registreringsskylt utan EU märke. Helt rektangulär och plan aluminiumskylt som aldrig rostar. Skyltens mått är x mm.
 • mått på registreringsskylt


 • Registreringsskylt sök

 • Registreringsskylt veteranbil

   Tänk på att bokstäverna Å, Ä och Ö är lite mindre än övriga bokstäver. O och 0 (nolla) jämställs som tecken Om skyltkombinationen SONNY är upptagen är också S0NNY det. MC-skylt ska ha två till sex tecken Du kan inte ha sju tecken på mc-skylt eller så kallad USA-skylt (x mm). Här gäller två till sex tecken.

  Registreringsskylt sök

 • Extra registreringsskylt för lasthållare. Det är från och med den 2 februari tillåtet att använda en extra registreringsskylt att fästa till exempel på din cykelhållare, eller när du har någon annan last som skymmer din ordinarie registreringsskylt. Du som är fordonsägare ska se till att fordonets registreringsskyltar syns.