Slussen entreprenader

Visning av slussen

Problem med grundläggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen måste rivas och byggas om från grunden. Stockholms stad äger ombyggnadsprojektet, och Skanska genomför ett antal större entreprenader i samarbete med Staden. Två av våra projekt är de största i hela ombyggnationen av Slussen.


 • Slussen försening
 • Slussen projektkostnad

   I projekt Slussen har vi olika typer av entreprenadformer och ersättningsformer, då vi väljer det som är det bästa för just den entreprenaden. Här listar vi några av de olika formerna: Avbördningsluckor – Totalentreprenad med ersättningsform fast pris.

  Stadsgårdstunneln slussen

  Lista: Här är Slussens entreprenörer. Ett stort antal entreprenörer är inblandade i bygget av Slussen. Ett stort antal leverantörer är inblandade Slussenprojektets entreprenader. Vi listar företagen som genomför pågående arbeten och vilka som har genomfört avslutade entreprenader.


   Projektledare slussen

  Projekt Slussen är Stockholms stads namn på dess projekt att riva den gamla Slussen och bygga en ny trafikplats och båtsluss i Slussenområdet mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm. I projektet ingår även en ny reglering av Mälarens vattennivåer för att förhindra framtida översvämningar.
 • slussen entreprenader


 • Slussen 2023

  Nyligen fattade exploateringsnämnden och kommunfullmäktige i Stockholms stad ett nytt genomförandebeslut för ombyggnaden av Slussen. Beslutet innebär en förskjutning av öppningsdatumet och en ökad budget. Bussterminalen planeras vara klar under tidig höst , övriga trafiklösningen ska vara klar

  Slussen handelsplats

  Project overview Downloads Slussen, Stockholm Images Videos 1 / 38 – Skanska is testing a new solution with solar cells on construction sheds. If the experiment turns out well, it can become a standard solution for all the company's establishments within a couple of years.


  Slussen försening

 • På så använder vi cookies för att förbättra och förenkla din användning av sidan. Timmstråle Entreprenader Telefon: 15
 • Galleria slussen

  Slussen is a Neo-Grotesque typeface inspired by architecture and construction. It is well suited to tech and industrial companies. Slussen's inspiration comes from rhythm and organisation of construction sites.