Byta moderna språk mot modersmål

Moderna språk - skolverket

Det är möjlig att byta ut moderna språk till modersmål, men du går då miste om meritpoängen som moderna språk ger. Om ditt modersmål går att läsa som moderna språk så kan du däremot få meritpoäng. Prata gärna med din studie-och yrkesvägledare i skolan om något känns oklart. Lycka till! /Petra,SYV.

Skolverket moderna språk åk 6

  En elev får i stället för ett modernt språk välja något av följande som språkval: teckenspråk. Elever i sameskolan ska erbjudas moderna språk som språkval, men det är inte reglerat vilka språk som ska erbjudas. Källor: 13 kapitlet 4 § skollagen samt 9 kapitlet §§ och 11 kapitlet §§ skolförordningen.

 • Moderna språk högstadiet
 • Skolverket moderna språk grundskolan

  Du kan välja att läsa en kurs i modersmål och få betyg i det och även läsa ett modernt språk. Eller så kan du välja att byta ut det moderna språket mot kurs i ditt modersmål. Du kan även i vissa fall välja att läsa ditt modersmål som ett modernt språk.

  Moderna språk gymnasiet skolverket

  Svar: Nej, man kan inte ersätta moderna språk med modersmål tyvärr. Moderna språk är obligatoriskt på följande gymnasieprogram: Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Lycka till!.

  Moderna språk högstadiet

 • Språkvalet i grundskolan. Du ska kunna välja mellan minst två av de moderna språken franska, spanska eller tyska. Som språkval får du även välja engelska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och modersmål.
  1. Moderna språk grundskolan

  kan man byta betygen på moderna språk 4 och modersmål 3&4? Hej, jag går i naturvetenskapsprogrammet tredje året och läser moderna språk 4. Jag tänkte att göra prövning i modersmål 3&4 så att modersmål blir utökade kurser. Kan man i det här fallet byta betygen mellan moderna.

  Moderna språk 1 gymnasiet

  Elever med annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning. För att kommunen ska vara skyldig att anordna modersmålsundervisning krävs: att eleven har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska. att eleven har grundläggande kunskaper i språket och språket ska vara ett dagligt umgängesspråk i.
 • byta moderna språk mot modersmål


 • Välja bort moderna språk grundskolan

  Du kan uppnå kraven för gymnasieexamen med F i Moderna språk men det drar ner meritvärde i dina gymnasiala betyg. Om du ej har ett annat modersmål än svenska, kan du tyvärr ej byta Moderna språk mot "någonting annat" för den får bytas endast mot ett annat språk - mot Modersmål 1. För betyg i Modersmål för man ej meritpoäng.