Finns det något krav på luftfuktighet hus lägenhet folkhälsa

Partikelmätning luft

Kontakta din hyresvärd eller förening vid problem med inomhusmiljön i din lägenhet. Har du som hyresgäst/boende klagomål på dålig luft, fukt eller mögel ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att åtgärda problemet. Om inte det hjälper kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Dålig inomhusluft symptom

  Denna webbsida ger kompletterande vägledning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation och tar bland annat upp vilka riktvärden för luftomsättning som finns och vad som bör undersökas vid bristfällig ventilation.
 • finns det något krav på luftfuktighet hus lägenhet folkhälsa

 • Beräkna luftflöde ventilation

  Luft och ventilation i bostäder. Granskad: 5 maj Lyssna. Frisk luft inomhus är viktigt för vår hälsa. Här kan du läsa vilka regler och system som finns, och vad du själv kan göra för att få en bra ventilation och en bra luft.

  Mäta luftkvalitet hemma själv

  indikation på att ventilationen inte är tillfredsställande. I bostäder och lokaler för allmänna ändamål, där människor vistas stadig-varande, bör skillnaden i absolut luftfuktighet mellan ute och inne under vin-terförhållanden inte regelmässigt överstiga 3 g/m3.

   Dålig luft symptom

  Summering: Luftfuktighet inomhus. Luftfuktigheten inomhus bör ligga på cirka 30–60%, men det finns inga exakta gränsvärden. För torr luft är obehaglig att andas och kan öka risken för luftvägsinfektioner. Vid luftfuktighet över 70% finns risk för mögel och bakterietillväxt.


  Luftkvalitet mätning

  Ta inomhusklimat-testet och se om de passer på din situation. Fukt och mögel vill först uppstå, när luftfuktigheten i ett rum kommer upp på över 80%. Våra rekommendationer är att hålla luftfuktigheten mellan 40 och 60%. När luften har den rätta fuktnivå, reduceres virus med 80 %.


  Ventilation lägenhet regler

 • Orsaker & Lösningar (Guide) Att ha det fuktigt hemma kan vara en dålig sak. Även om vi behöver fuktighet för komfort och till och med för en bättre hälsa, så leder för hög fuktighet till negativa konsekvenser, både för den egna hälsan och för hemmet! Fukt kan skada all elektronik och få mögel och svamp att frodas, något som.


 • Mäta luftkvalitet utomhus

  På vintern, när det värmer upp ett rum, oavsett om det är ett privat hus eller en lägenhet, kan luftfuktigheten sjunka kraftigt på grund av torrheten i luften. Detta bör övervakas, om det behövs, slå på luftfuktaren, öppna fönstret för ventilation eller installera brickor med vatten. Under vintersäsongen värms alla bostadsytor upp.


 • Partikelmätning luft

 • Ventilation lägenhet regler