Förskolan agenterna

VÄLKOMMEN TILL ENERGIAGENTERNA. – ett

  Mål. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla. – intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, – förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. Riktlinjer. Förskollärare ska ansvara för att varje barn.

UPPDRAG. Här är uppdragen till

Med hjälp av lek, experiment och samarbete bidrar Energiagenterna till att minska energiförbrukningen i förskolemiljö. Det lustfyllda lärandet ger barn och vuxna ett nytt förhållningssätt till energi- och miljöfrågor som de tar med sig genom livet och sprider till nära och kära.

Deltagandet i Energiagenterna pågår

58 talking about this. Bakom den här sidan finns två förskollärare, Linda och Linda. Vi tycker om hängivenhet, röda.

Vidare visar resultatet på

Boken har bla bidragit till att vi insett vikten av att vi har en gemensam tanke kring de miljöer vi skapar på förskolan. Vi har sedan dess på ett mer medvetet sätt arbetat för att säkra att barnen får möjlighet att lära och utvecklas i enlighet med hela läroplanen.

 • Energiagenterna är en metod SISAB

 • Energiagenterna är en metod SISAB

 • Bakom den här bloggen finns två förskollärare, två Lindor – Linda Gustafsson och Linda Johnston Bergsten. Vi arbetar just nu tillsammans på en kommunal förskola i Linköping, men det som skrivs på bloggen är våra egna åsikter och tankar och inte nödvändigtvis representativt för vår arbetsgivare eller vår arbetsplats.
 • förskolan agenterna

  1. Barn som reflexiva agenter i

  Det som inte får hända har hänt! Någon har infiltrerat KSSA och stulit agentbyråns absolut största hemligheter. Gärningspersonen har även förgiftat Agent V som nu svävar i livsfara. Nu måste agenterna ge sig ut på sitt svåraste uppdrag någonsin!.


  – Vi vill genom

  Parkgårdens förskola i Gislaveds kommun har fått besök av några agentar som behöver hjälp av barnen til å lösa olika mysterier som hender på förskolan.

  Agenter; intra-aktiv samhandling; agens; makt;.

  För att utveckla leken kan man ge andra uppdrag än att ställa sig upp. springa ett varv runt ringen, stå på tå, snurra ett varv o.s.v.. Förskolan ska sträva efter att varje barn: ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”. (Lpfö98, rev. , s.