Återgå i arbete föräldraledighet

 • Föräldraledighet regler
 • Föräldraledighet regler

 • Du kan avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat och återgå till arbete i samma omfattning som tidigare. Om din ledighet var tänkt att pågå längre än en månad, kan arbetsgivaren kan dock skjuta på återgången en månad från det datum du informerar om att du vill avbryta ledigheten. Är föräldraledighet semesterlönegrundande?.
 • Delledighet utan föräldrapenning

  När du kommer tillbaka till arbetet efter föräldraledighet är utgångspunkten att du har rätt till samma tjänst som du hade innan föräldraledigheten eller likvärdigt arbete. Din arbetsgivare får inte missgynna dig för att du har använt din rätt att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen.

  Ta ut föräldrapenning smartast

   Att återgå i arbete efter sjukdom eller skada är annorlunda än processen att återgå i arbete efter föräldraledighet, trots att båda innebär en anpassning av individen tillbaka i arbete efter frånvaro från arbetsplatsen. Fisher et al. () förklarar att det finns mer protokoll kring hjälp.


  Föräldraledighetslagen

  Efter en föräldraledighet har man rätt att återgå till samma tjänst eller om det inte är möjligt, till ett likvärdigt eller liknande arbete som är förenlig med dennes anställningsavtal eller anställningsförhållande.

  Föräldraledighet dagar

  En anställd som varit föräldraledig har rätt att återgå till sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten och får inte missgynnas på grund av sin föräldraledighet. En anställd som har tagit ut föräldraledighet har även rätt att avbryta sin påbörjade ledighet i förtid och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten.
 • återgå i arbete föräldraledighet
  1. Kombinera semester och föräldraledighet

  Diskutera dina planer med din chef, så att ni har god framförhållning att bestämma hur ni ska lösa dina arbetsuppgifter. Former av föräldraledighet Har du varit föräldraledig och ska börja arbeta igen? Här får du tips på vad du ska tänka på vid återgång till arbete efter föräldraledighet.


  Föräldraledighet pappa

  Ja, du har möjlighet att avbryta din föräldraledighet i förtid. Arbetsgivaren är skyldig att låta dig återgå i arbete i samma omfattning som tidigare och kan skjuta på din återgång till arbetet i högst en månad. Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.


  Ansöka om föräldraledighet

  3 § Det finns följande sex former av föräldraledighet för vård av barn m.m.: 1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och för amning (mammaledighet, 4 §). 2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning.