Gallra eller bevara 1

Råden utarbetas inom ramen för

  ISBN: Ingår i serie: Bevara eller gallra – Gallringsråd. Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting ger gemensamt ut publikationsserien Bevara eller gallra. Råden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och den statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Den senaste utgåvan av

 • I serien ”Bevara eller gallra” har utgivits: 1. Lednings- och stödprocesser (4:e upplagan ) 2. Utbildningsväsende (3:e upplagan , en fjärde upplaga planeras ) 3. Fritids- och kulturverksamhet (2:a upplagan ) 4. Kartor och ritningar () 5. Socialtjänst (3:e upplagan ) 6.
 • I serien ”Bevara eller gallra”

  Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsserien Bevara eller gallra, som innehåller råd till offentlig förvaltning om vilka allmänna handlingar som bör bevaras och vilka som kan gallras och förstöras.


  Den tryckta versio- nen

  Administration och verksamhetsutveckling. | |. Gallringsråd nummer 1 tar upp bevarande och gallring av allmänna handlingar inom lednings- och stödprocesser inom kommuner, landstingen och regioner. Handlingar inom bland annat nedanstående områden tas upp: Personal. Ekonomi. Nämndadministration.

  Bevara eller gallra? Gallringsråd

  SKA ger ut skriften Bevara eller gallra som ger råd om bevarande och gallring i kommunal verksamhet. Vi har även publicerat andra vägledningar inom området arkiv- och informationshantering. En del av gallringsråden kan laddas ner eller beställas som tryck från SKR.

  Köp Bevara eller gallra 1 begagnad

  Bevara eller gallra 1 by Johansson, Inger Book Condition: This book is brand new. Book Description: Publisher: Komlitt. Utg. Mass Market Paperback. This book is brand new. Language: Svenska Information regarding Title: Bevara eller gallra 1; Author: Johansson, Inger; Format/binding: Mass Market Paperback; Book condition: This book.
 • gallra eller bevara 1

  1. Sveriges Kommuner och Landsting

  I serien ”Bevara eller gallra” har utgivits: 1. Råd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner – 4:e upplagan 2. Råd för kommunernas och landstingens.
 • Den senaste utgåvan av


 • Det medför att handlingar

  I Bevara eller gallra nr 1 – Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner behandlas utförligt handlingar om den politiska beslutsprocessen, ekonomi- och.