Behandling i de olika beroende faserna

Förebygg och behandla drogmissbruk

Alla program på Valet innehåller en introduktion av beroendesjukdomen. Vi går igenom centrala begrepp och processer för tillfrisknande samt diskuterar familjens påverkan i de olika faserna. Kom ihåg att om du är osäker på eller undrar hur vi kan hjälpa dig, så boka in ett första samtal med oss! Det kostar inget. Anhörighelg.


 • Återfallsprevention

 • Orsaker till missbruk och beroende

   Fasenra kan göra att du får färre astmaanfall, hjälpa dig att andas bättre och minska dina astmasymtom. Om du tar läkemedel som kallas orala kortikosteroid er, kan användning av Fasenra också göra att du kan minska den dagliga dos en eller sluta med de orala kortikosteroid erna som du behöver för att hålla astman under kontroll.


  Behandling alkoholism

  Behandling för beroende. Du kan få behandling för beroende samtidigt som du får behandling för en psykiatrisk diagnos. Behandlingen utformas på olika sätt för olika typer av beroenden. Här beskrivs vad som ingår i behandling för beroende av alkohol, läkemedel och narkotika.

  Återfallsprevention

 • Sjukdomens faser. Alzheimers sjukdom har ett utdraget förlopp som varierar i tid. Det kan handla om uppemot 10 år, i vissa fall ännu längre. Förloppet brukar delas in i olika faser och i varje fas är vissa symptom och tilllstånd mer framträdande.


 • behandling i de olika beroende faserna
 • Behandlingshem missbruk

  Här kan du läsa om hur lång tid det tar, riskerna och de olika faserna i avgiftningsprocessen. Den enda lösningen mot alkoholism är alkoholavgiftning. Ring oss: 00


  Tolvstegsprogrammet

  Tillfrisknandets tidiga faser. De flesta behandlingsprogram pågår under en tidbegränsad tid. Det kan vara 28 dagar på ett behandlingshem, tre månader inom öppenvård eller ett visst antal träffar med en psykolog. Den här strukturen får många att tro att tillfrisknandet sker på kort tid.

   Kbt-behandling

  All beroendebehandling behöver utgå från dig och dina behov. Därför gör vi alltid en grundlig kartläggning och utredning av din beroendeproblematik. När du kommer till oss får du oftast börja med att träffa en sjuksköterska eller en psykolog för samtal och undersökning. Du får också fylla i formulär för att testa din alkohol.

  Medicin mot missbruk

  Eftersom det finns så många olika yrkespersoner som arbetar med detta används ibland begreppen ”behandling” och ”behandlare” i den här texten. Olika inriktningar och metoder. Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapi. Det här är de vanligaste: KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi.