Kapitalförsäkring skilsmässa

Tjänstepensionsförsäkring bodelning

Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods läggas ihop och delas mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). All egendom som makarna äger är giftorättsgods om den inte gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Ingår livförsäkring i bodelning

  En kapitalförsäkring är faktiskt rent skatterättsligt en sorts livförsäkring. I en eventuell skilsmässa måste dock kapitalförsäkringen göras till enskild egendom för att den inte ska ingå i giftorättsgodset.
 • kapitalförsäkring skilsmässa

 • I vilket fall kan värdet i en tjänstepensionsförsäkring ingå i en bodelning vid skilsmässa

 • Det kan innebära att man löpande sätter av extra pengar till sin partner i en kapitalförsäkring och reglerar den som enskild egendom. Här kan du läsa mer om att spara i kapitalförsäkring. 5. Ge bort aktier i företaget Du kan alltid ge bort aktier i företaget till en partner, en kompanjon eller ett barn.

 • Ingår privat pensionsförsäkring i bodelning

  Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild. Skilsmässa (Sveriges domstolar)Länk till annan webbplats. Ibland vill tingsrätten att du bifogar personbeviset Skilsmässa till din ansökan.

  I en bodelning vid

  Vid skilsmässa är huvudregeln att kapitalförsäkringar som har ett förmögenhetsvärde skall ingå i en bodelningen mellan makar. Det motsatta gäller om en av makarna avlider och har en kapitalförsäkring med förmånstagare, i sådant fall skall försäkringsbeloppet inte ingå i den avlidne makens kvarlåtenskap.

  Vid skilsmässa är huvudregeln att

  Vid en skilsmässa kan både en enskild firma och ägandet i ett aktiebolag ligga illa till. – Dessutom kan ditt privata pensionssparande komma att ingå i en bodelning. Därför måste du veta vilka avtal som behövs för att du ska vara trygg, säger Länsförsäkringars pensionsekonom Trifa Chireh.

   Privatägd kapitalförsäkring är likställt med

  Konton, kort, försäkringar och pension efter en skilsmässa eller separation. Om ni vill säga upp gemensamma konton måste ni själva kontakta banken. Detsamma gäller om ni vill återkalla fullmakter. Se över era försäkringsskydd och ändra eventuellt vem som ska få ersättning från en livförsäkring eller tjänstepension. Har ni.

  En kapitalförsäkring är faktiskt

  Efter en skilsmässa gör man en bodelning för att fördela egendom, tillgångar och skulder mellan sig. Bodelningen skrivs ner i ett s.k. bodelningsavtal, där man listar allt och gör en beräkning av hur mycket var och en har rätt till i bodelningen.
 • I vilket fall kan värdet i en tjänstepensionsförsäkring ingå i en bodelning vid skilsmässa